Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Minimalen Kortfilmfestival
Juridisk navn:  Minimalen Kortfilmfestival
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73522757
Kjøpmannsgata 35 Kjøpmannsgata 35 Fax: 73535740
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 983418767
Aksjekapital: 82 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/30/2001
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.83%
Resultat  
  
2000%
Egenkapital  
  
6.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 912.000 929.000 573.000 537.000 530.000
Resultat: 21.000 1.000 4.000 7.000 3.000
Egenkapital: 326.000 305.000 304.000 300.000 293.000
Regnskap for  Minimalen Kortfilmfestival
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 912.000 929.000 573.000 537.000 530.000
Driftskostnader -888.000 -925.000 -567.000 -532.000 -531.000
Driftsresultat 24.000 4.000 6.000 6.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans -3.000 -3.000 -2.000 1.000 4.000
Resultat før skatt 21.000 1.000 4.000 7.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 1.000 4.000 7.000 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 781.000 598.000 379.000 380.000 373.000
Sum eiendeler 781.000 598.000 379.000 380.000 373.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 305.000 304.000 300.000 293.000
Sum egenkapital 326.000 305.000 304.000 300.000 293.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 455.000 293.000 74.000 80.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 781.000 598.000 378.000 380.000 373.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 912.000 926.000 571.000 536.000 508.000
Andre inntekter 0 3.000 2.000 2.000 22.000
Driftsinntekter 912.000 929.000 573.000 537.000 530.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -141.000 -139.000 -100.000 -94.000 -65.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -747.000 -786.000 -467.000 -438.000 -466.000
Driftskostnader -888.000 -925.000 -567.000 -532.000 -531.000
Driftsresultat 24.000 4.000 6.000 6.000 -1.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 4.000 6.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -3.000 -3.000 -2.000
Finans -3.000 -3.000 -2.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 1.000 4.000 7.000 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 781.000 598.000 379.000 380.000 373.000
Sum omløpsmidler 781.000 598.000 379.000 380.000 373.000
Sum eiendeler 781.000 598.000 379.000 380.000 373.000
Sum opptjent egenkapital 326.000 305.000 304.000 300.000 293.000
Sum egenkapital 326.000 305.000 304.000 300.000 293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 43.000 -6.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 450.000 250.000 80.000 80.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 455.000 293.000 74.000 80.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 781.000 598.000 378.000 380.000 373.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 326.000 305.000 305.000 300.000 293.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2 5.1 4.8 4.7
Likviditetsgrad 2 1.7 2 5.1 4.8 4.7
Soliditet 41.7 5 80.4 78.9 78.6
Resultatgrad 2.6 0.4 1 1.1 -0.2
Rentedekningsgrad 6 1 2 3.3 2.5
Gjeldsgrad 1.4 1 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.2 0.8 1.9 2.6 1.3
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE. REGNSKAPSFØRER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
REGNSKAPSFØRER ALENE. STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex