Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miljøtaxi AS
Juridisk navn:  Miljøtaxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67100059
Postboks 410 C/O Taxus Akershus As Strandveien 37 Fax:
1327 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 991414037
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/14/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ihs Revisjon As
Regnskapsfører: Rk Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-37.5%
Egenkapital  
  
-30.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Egenkapital: 51.000 73.000 -10.000 12.000 34.000
Regnskap for  Miljøtaxi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Driftsresultat -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 51.000 73.000 0 12.000 36.000
Sum eiendeler 51.000 73.000 0 12.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -27.000 -111.000 -89.000 -66.000
Sum egenkapital 51.000 73.000 -10.000 12.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 11.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 74.000 1.000 12.000 36.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Driftskostnader -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Driftsresultat -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 100.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -22.000 -16.000 -22.000 -22.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 12.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 3.000
Sum omløpsmidler 51.000 73.000 0 12.000 36.000
Sum eiendeler 51.000 73.000 0 12.000 36.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -27.000 -111.000 -89.000 -66.000
Sum egenkapital 51.000 73.000 -10.000 12.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 11.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 11.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000 74.000 1.000 12.000 36.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 73.000 -11.000 12.000 35.000
Likviditetsgrad 1 0 36.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 36.1
Soliditet 1 1 1 97.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 -1.1 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -43.1 -21.9 -183.3 -68.6
Signatur
05.02.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.02.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex