Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Miljølandskap Tore Sørby AS
Juridisk navn:  Miljølandskap Tore Sørby AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69892121
Åsgårdveien 2B Småbruveien 90 Fax:
1850 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 990012784
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/27/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Lie Bedriftservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.63%
Resultat  
  
118.32%
Egenkapital  
  
234.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 432.000 387.000 350.000 350.000 350.000
Resultat: 2.133.000 977.000 20.000 13.000 19.000
Egenkapital: 2.572.000 769.000 617.000 601.000 591.000
Regnskap for  Miljølandskap Tore Sørby AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 432.000 387.000 350.000 350.000 350.000
Driftskostnader -165.000 -158.000 -155.000 -156.000 -152.000
Driftsresultat 267.000 229.000 195.000 194.000 198.000
Finansinntekter 2.000.000 894.000 0 0 0
Finanskostnader -134.000 -146.000 -174.000 -180.000 -179.000
Finans 1.866.000 748.000 -174.000 -180.000 -179.000
Resultat før skatt 2.133.000 977.000 20.000 13.000 19.000
Skattekostnad -29.000 -25.000 -5.000 -3.000 -4.000
Årsresultat 2.104.000 951.000 16.000 10.000 15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.372.000 3.112.000 3.230.000 3.561.000 3.607.000
Sum omløpsmidler 2.167.000 1.243.000 124.000 132.000 131.000
Sum eiendeler 6.539.000 4.355.000 3.354.000 3.693.000 3.738.000
Sum opptjent egenkapital 2.472.000 669.000 517.000 501.000 491.000
Sum egenkapital 2.572.000 769.000 617.000 601.000 591.000
Sum langsiktig gjeld 3.608.000 2.728.000 2.696.000 2.836.000 2.941.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 858.000 40.000 255.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 6.539.000 4.355.000 3.353.000 3.692.000 3.738.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 432.000 387.000 350.000 350.000 350.000
Driftsinntekter 432.000 387.000 350.000 350.000 350.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -118.000 -118.000 -118.000 -118.000 -112.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -40.000 -37.000 -38.000 -40.000
Driftskostnader -165.000 -158.000 -155.000 -156.000 -152.000
Driftsresultat 267.000 229.000 195.000 194.000 198.000
Finansinntekter 2.000.000 894.000 0 0 0
Finanskostnader -134.000 -146.000 -174.000 -180.000 -179.000
Finans 1.866.000 748.000 -174.000 -180.000 -179.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -800.000 0 0 0
Årsresultat 2.104.000 951.000 16.000 10.000 15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 1.000 0 0 0
Fast eiendom 3.286.000 1.926.000 2.044.000 2.162.000 2.209.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.286.000 1.926.000 2.044.000 2.162.000 2.209.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.078.000 1.185.000 1.185.000 1.398.000 1.398.000
Sum anleggsmidler 4.372.000 3.112.000 3.230.000 3.561.000 3.607.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 128.000 0 0 8.000
Andre fordringer 2.000.000 986.000 93.000 94.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 167.000 129.000 32.000 38.000 35.000
Sum omløpsmidler 2.167.000 1.243.000 124.000 132.000 131.000
Sum eiendeler 6.539.000 4.355.000 3.354.000 3.693.000 3.738.000
Sum opptjent egenkapital 2.472.000 669.000 517.000 501.000 491.000
Sum egenkapital 2.572.000 769.000 617.000 601.000 591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 6.000 12.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.608.000 2.728.000 2.696.000 2.836.000 2.941.000
Leverandørgjeld 5.000 7.000 1.000 151.000 0
Betalbar skatt 37.000 32.000 10.000 7.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 17.000 15.000 0 9.000
Utbytte -300.000 -800.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 3.000 14.000 97.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 359.000 858.000 40.000 255.000 206.000
Sum gjeld og egenkapital 6.539.000 4.355.000 3.353.000 3.692.000 3.738.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.808.000 385.000 84.000 -123.000 -75.000
Likviditetsgrad 1 6 1.4 3.1 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 6 1.4 3.1 0.5 0.7
Soliditet 39.3 17.7 18.4 16.3 15.8
Resultatgrad 61.8 59.2 55.7 55.4 56.6
Rentedekningsgrad 2 1.6 1.1 1.1 1.1
Gjeldsgrad 1.5 4.7 4.4 5.1 5.3
Total kapitalrentabilitet 34.7 25.8 5.8 5.3 5.3
Signatur
14.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.09.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex