Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midtbyen Fysikalske AS
Juridisk navn:  Midtbyen Fysikalske AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73531633
Kongens Gate 27 Kongens Gate 27 Fax: 73531657
7012 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 958740441
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/31/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi Og Regnskapspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.26%
Resultat  
  
-784.62%
Egenkapital  
  
-45.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 686.000 756.000 758.000 726.000 774.000
Resultat: -89.000 13.000 -16.000 -59.000 -9.000
Egenkapital: 85.000 156.000 148.000 162.000 207.000
Regnskap for  Midtbyen Fysikalske AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 686.000 756.000 758.000 726.000 774.000
Driftskostnader -775.000 -742.000 -774.000 -786.000 -782.000
Driftsresultat -89.000 13.000 -16.000 -59.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -89.000 13.000 -16.000 -59.000 -9.000
Skattekostnad 18.000 -5.000 1.000 14.000 1.000
Årsresultat -71.000 8.000 -14.000 -45.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 26.000 37.000 40.000 36.000
Sum omløpsmidler 74.000 139.000 121.000 156.000 203.000
Sum eiendeler 114.000 165.000 158.000 196.000 239.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 56.000 48.000 62.000 107.000
Sum egenkapital 85.000 156.000 148.000 162.000 207.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 9.000 10.000 34.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 165.000 158.000 196.000 239.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 686.000 756.000 758.000 726.000 774.000
Driftsinntekter 686.000 756.000 758.000 726.000 774.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -63.000 -65.000 -50.000 -58.000 -57.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -707.000 -672.000 -719.000 -718.000 -711.000
Driftskostnader -775.000 -742.000 -774.000 -786.000 -782.000
Driftsresultat -89.000 13.000 -16.000 -59.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 8.000 -14.000 -45.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 21.000 27.000 25.000 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 5.000 10.000 15.000 25.000
Sum varige driftsmidler 0 5.000 10.000 15.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 26.000 37.000 40.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 42.000 30.000 36.000 45.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 109.000 85.000 111.000 159.000
Sum omløpsmidler 74.000 139.000 121.000 156.000 203.000
Sum eiendeler 114.000 165.000 158.000 196.000 239.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 56.000 48.000 62.000 107.000
Sum egenkapital 85.000 156.000 148.000 162.000 207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 0 1.000 6.000 9.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 4.000 4.000 2.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 6.000 5.000 26.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 9.000 10.000 34.000 32.000
Sum gjeld og egenkapital 114.000 165.000 158.000 196.000 239.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 130.000 111.000 122.000 171.000
Likviditetsgrad 1 2.6 15.4 12.1 4.6 6.3
Likviditetsgrad 2 2.6 15.4 12.1 4.6 6.4
Soliditet 74.6 94.5 93.7 82.7 86.6
Resultatgrad 1.7 -2.1 -8.1 -1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -78.1 7.9 -10.1 -30.1 -3.8
Signatur
07.12.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
07.12.2012
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex