Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Midt-Norsk Dansekrets
Juridisk navn:  Midt-Norsk Dansekrets
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93408748
C/O Ketil Wikdhal Jacob B. Bulls Veg 9 C/O Ketil Wikdhal Jacob B. Bulls Veg 9 Fax: 72885241
7024 Trondheim 7024 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984563116
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/20/1998
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.89%
Resultat  
  
-89.66%
Egenkapital  
  
6.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2007 2006
Omsetning: 100.000 149.000 45.000
Resultat: 6.000 58.000 -12.000
Egenkapital: 100.000 94.000 36.000
Regnskap for  Midt-Norsk Dansekrets
Resultat 2008 2007 2006
Driftsinntekter 100.000 149.000 45.000
Driftskostnader -95.000 -90.000 -57.000
Driftsresultat 6.000 59.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Resultat før skatt 6.000 58.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 6.000 58.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 107.000 96.000 45.000
Sum eiendeler 107.000 96.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 94.000
Sum egenkapital 100.000 94.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.000 2.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 107.000 96.000 45.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 97.000 0
Andre inntekter 3.000 149.000
Driftsinntekter 100.000 149.000 45.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -90.000 -57.000
Driftskostnader -95.000 -90.000 -57.000
Driftsresultat 6.000 59.000 -12.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0
Finans 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 6.000 58.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 13.000 -4.000 29.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 95.000 100.000 16.000
Sum omløpsmidler 107.000 96.000 45.000
Sum eiendeler 107.000 96.000 45.000
Sum opptjent egenkapital 100.000 94.000
Sum egenkapital 100.000 94.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 2.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 107.000 96.000 45.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 100.000 94.000 36.000
Likviditetsgrad 1 15.3 48.0 5.0
Likviditetsgrad 2 15.3 48.1 5.1
Soliditet 93.5 97.9 80.0
Resultatgrad 6.0 39.6 -26.7
Rentedekningsgrad 7.0 59.0
Gjeldsgrad 0.1 0.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 6.5 61.5 -26.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2007
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2006
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex