Michelle Holding As
Juridisk navn:  Michelle Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Røysland Gaard Røysland Gaard Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 998683394
Aksjekapital: 1.170.000 NOK
Etableringsdato: 7/22/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kydland As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-25%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -5.000 -4.000 -10.000 -16.000 -336.000
Egenkapital: 784.000 788.000 793.000 803.000 823.000
Regnskap for  Michelle Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -16.000 -11.000
Driftsresultat -5.000 -4.000 -4.000 -16.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 0 -333.000
Finans 0 0 -6.000 0 -325.000
Resultat før skatt -5.000 -4.000 -10.000 -16.000 -336.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 1.000
Årsresultat -5.000 -4.000 -10.000 -20.000 -336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 734.000 703.000 703.000 713.000 717.000
Sum omløpsmidler 66.000 136.000 136.000 101.000 184.000
Sum eiendeler 800.000 839.000 839.000 814.000 901.000
Sum opptjent egenkapital -373.000 -368.000 -364.000 -353.000 -333.000
Sum egenkapital 784.000 788.000 793.000 803.000 823.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 50.000 46.000 10.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 799.000 838.000 838.000 813.000 901.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -16.000 -11.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -16.000 -11.000
Driftsresultat -5.000 -4.000 -4.000 -16.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 0 -333.000
Finans 0 0 -6.000 0 -325.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -4.000 -10.000 -20.000 -336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 734.000 703.000 703.000 713.000 713.000
Sum anleggsmidler 734.000 703.000 703.000 713.000 717.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 1.000 1.000 1.000 15.000
Andre fordringer 65.000 135.000 135.000 100.000 107.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 62.000
Sum omløpsmidler 66.000 136.000 136.000 101.000 184.000
Sum eiendeler 800.000 839.000 839.000 814.000 901.000
Sum opptjent egenkapital -373.000 -368.000 -364.000 -353.000 -333.000
Sum egenkapital 784.000 788.000 793.000 803.000 823.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 12.000 7.000 7.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 38.000 38.000 3.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 50.000 46.000 10.000 78.000
Sum gjeld og egenkapital 799.000 838.000 838.000 813.000 901.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 86.000 90.000 91.000 106.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.7 3 10.1 2.4
Likviditetsgrad 2 4.1 2.7 3 10.2 2.4
Soliditet 9 9 94.5 98.8 91.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 0.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.6 -0.5 -0.5 -2.0 -0.3
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex