Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Michelle Be You AS
Juridisk navn:  Michelle Be You AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67499951
Strandliveien 4 Strandliveien 4 Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 995557851
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/21/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tiq Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.16%
Resultat  
  
-78.52%
Egenkapital  
  
14.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.606.000 4.059.000 4.217.000 4.110.000 3.722.000
Resultat: 128.000 596.000 798.000 659.000 1.174.000
Egenkapital: 688.000 599.000 150.000 150.000 150.000
Regnskap for  Michelle Be You AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.606.000 4.059.000 4.217.000 4.110.000 3.722.000
Driftskostnader -3.444.000 -3.448.000 -3.390.000 -3.451.000 -2.553.000
Driftsresultat 162.000 611.000 826.000 659.000 1.169.000
Finansinntekter 20.000 24.000 53.000 34.000 0
Finanskostnader -54.000 -39.000 -81.000 -34.000 5.000
Finans -34.000 -15.000 -28.000 0 5.000
Resultat før skatt 128.000 596.000 798.000 659.000 1.174.000
Skattekostnad -39.000 -148.000 -200.000 -183.000 -320.000
Årsresultat 89.000 449.000 599.000 476.000 854.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 82.000 24.000 30.000 37.000 16.000
Sum omløpsmidler 1.436.000 1.338.000 1.588.000 1.677.000 1.649.000
Sum eiendeler 1.518.000 1.362.000 1.618.000 1.714.000 1.665.000
Sum opptjent egenkapital 538.000 449.000 0 0 0
Sum egenkapital 688.000 599.000 150.000 150.000 150.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 829.000 762.000 1.467.000 1.563.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.518.000 1.362.000 1.618.000 1.714.000 1.665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.606.000 4.059.000 4.217.000 4.110.000 3.722.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.606.000 4.059.000 4.217.000 4.110.000 3.722.000
Varekostnad -899.000 -1.146.000 -1.137.000 -936.000 -1.002.000
Lønninger -1.598.000 -1.514.000 -1.331.000 -1.363.000 -532.000
Avskrivning -10.000 -6.000 -7.000 -9.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -937.000 -782.000 -915.000 -1.143.000 -1.015.000
Driftskostnader -3.444.000 -3.448.000 -3.390.000 -3.451.000 -2.553.000
Driftsresultat 162.000 611.000 826.000 659.000 1.169.000
Finansinntekter 20.000 24.000 53.000 34.000 0
Finanskostnader -54.000 -39.000 -81.000 -34.000 5.000
Finans -34.000 -15.000 -28.000 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -599.000 -476.000 -854.000
Årsresultat 89.000 449.000 599.000 476.000 854.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 24.000 30.000 37.000 16.000
Sum varige driftsmidler 39.000 24.000 30.000 37.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 82.000 24.000 30.000 37.000 16.000
Varebeholdning 43.000 57.000 107.000 123.000 132.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.188.000 1.030.000 1.301.000 1.299.000 1.162.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 206.000 251.000 179.000 255.000 354.000
Sum omløpsmidler 1.436.000 1.338.000 1.588.000 1.677.000 1.649.000
Sum eiendeler 1.518.000 1.362.000 1.618.000 1.714.000 1.665.000
Sum opptjent egenkapital 538.000 449.000 0 0 0
Sum egenkapital 688.000 599.000 150.000 150.000 150.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 284.000 8.000 204.000 236.000 37.000
Betalbar skatt 39.000 148.000 200.000 391.000 320.000
Skyldig offentlige avgifter 291.000 303.000 344.000 302.000 231.000
Utbytte 0 0 -599.000 -476.000 -854.000
Annen kortsiktig gjeld 216.000 303.000 121.000 158.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 829.000 762.000 1.467.000 1.563.000 1.515.000
Sum gjeld og egenkapital 1.518.000 1.362.000 1.618.000 1.714.000 1.665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 607.000 576.000 121.000 114.000 134.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1 1.0 1.1
Soliditet 45.3 4 9.3 8.8 9.0
Resultatgrad 4.5 15.1 19.6 16.0 31.4
Rentedekningsgrad 3 15.7 10.2 20.4 -233.8
Gjeldsgrad 1.2 1.3 9.8 10.4 10.1
Total kapitalrentabilitet 1 46.6 54.3 40.4 70.2
Signatur
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex