Michelle B. Opshaug Holding As
Juridisk navn:  Michelle B. Opshaug Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95217988
Fjellveien 41 Fjellveien 41 Fax:
8515 Narvik 8515 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 915294723
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-50%
Egenkapital  
  
-15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 5.000 0
Resultat: -3.000 -2.000 -4.000 2.000 0
Egenkapital: 17.000 20.000 22.000 27.000 24.000
Regnskap for  Michelle B. Opshaug Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 5.000 0
Driftskostnader -3.000 -2.000 -4.000 -3.000 0
Driftsresultat -3.000 -2.000 -4.000 2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -3.000 -2.000 -4.000 2.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -2.000 -4.000 2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.000 5.000 3.000 7.000 4.000
Sum eiendeler 102.000 105.000 103.000 107.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -4.000 -2.000 2.000 0
Sum egenkapital 17.000 20.000 22.000 27.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 85.000 80.000 80.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 102.000 105.000 103.000 106.000 104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 5.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 5.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.000 -2.000 -4.000 -3.000 0
Driftskostnader -3.000 -2.000 -4.000 -3.000 0
Driftsresultat -3.000 -2.000 -4.000 2.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 -2.000 -4.000 2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 5.000 3.000 7.000 4.000
Sum omløpsmidler 2.000 5.000 3.000 7.000 4.000
Sum eiendeler 102.000 105.000 103.000 107.000 104.000
Sum opptjent egenkapital -7.000 -4.000 -2.000 2.000 0
Sum egenkapital 17.000 20.000 22.000 27.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.000 85.000 80.000 80.000 80.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 102.000 105.000 103.000 106.000 104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000 5.000 2.000 7.000 4.000
Likviditetsgrad 1 3
Likviditetsgrad 2 0 0 3 0 0.0
Soliditet 16.7 1 21.4 25.2 23.1
Resultatgrad 4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5 4.3 3.7 3 3.3
Total kapitalrentabilitet -2.9 -1.9 -3.9 1.9 0.0
Signatur
30.04.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex