Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Metiz Catchlog AS
Juridisk navn:  Metiz Catchlog AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92624202
Øyrahaugen Øyrahaugen Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 994350498
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aktivt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.74%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-9.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.000 62.000 0 96.000 281.000
Resultat: -27.000 27.000 -16.000 -13.000 173.000
Egenkapital: 248.000 275.000 250.000 266.000 280.000
Regnskap for  Metiz Catchlog AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.000 62.000 0 96.000 281.000
Driftskostnader -18.000 -36.000 -21.000 -89.000 -85.000
Driftsresultat 2.000 26.000 -21.000 7.000 196.000
Finansinntekter 0 1.000 6.000 30.000 2.000
Finanskostnader -29.000 0 0 -49.000 -25.000
Finans -29.000 1.000 6.000 -19.000 -23.000
Resultat før skatt -27.000 27.000 -16.000 -13.000 173.000
Skattekostnad 0 -2.000 0 -1.000 -53.000
Årsresultat -27.000 25.000 -16.000 -14.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 131.000 177.000 150.000 169.000 240.000
Sum eiendeler 256.000 277.000 250.000 269.000 340.000
Sum opptjent egenkapital 148.000 175.000 150.000 166.000 180.000
Sum egenkapital 248.000 275.000 250.000 266.000 280.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 2.000 0 3.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 277.000 250.000 269.000 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.000 62.000 0 96.000 281.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 20.000 62.000 0 96.000 281.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -36.000 -21.000 -89.000 -85.000
Driftskostnader -18.000 -36.000 -21.000 -89.000 -85.000
Driftsresultat 2.000 26.000 -21.000 7.000 196.000
Finansinntekter 0 1.000 6.000 30.000 2.000
Finanskostnader -29.000 0 0 -49.000 -25.000
Finans -29.000 1.000 6.000 -19.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 25.000 -16.000 -14.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 125.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 20.000
Andre fordringer 0 1.000 3.000 104.000 100.000
Sum investeringer 18.000 39.000 39.000 39.000 116.000
Kasse, bank 9.000 33.000 5.000 27.000 5.000
Sum omløpsmidler 131.000 177.000 150.000 169.000 240.000
Sum eiendeler 256.000 277.000 250.000 269.000 340.000
Sum opptjent egenkapital 148.000 175.000 150.000 166.000 180.000
Sum egenkapital 248.000 275.000 250.000 266.000 280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 2.000 0 1.000 53.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 0 3.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 2.000 0 3.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 256.000 277.000 250.000 269.000 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 123.000 175.000 150.000 166.000 179.000
Likviditetsgrad 1 16.4 88.5 56.3 3.9
Likviditetsgrad 2 16.4 88.5 0 56.4 4.0
Soliditet 96.9 99.3 1 98.9 82.1
Resultatgrad 1 41.9 7.3 69.8
Rentedekningsgrad 0.1 0.8 7.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.8 9.7 13.8 58.1
Signatur
03.07.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
03.07.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex