Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Metis Eiendom As
Juridisk navn:  Metis Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 59 - Nygårdstangen Lars Hilles Gate 15 Fax:
5838 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997274172
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/16/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.18%
Resultat  
  
3.52%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.355.000 19.728.000 5.560.000 0 0
Resultat: 1.294.000 1.250.000 -18.000 -18.000 -63.000
Egenkapital: 106.000 106.000 106.000 106.000 50.000
Regnskap for  Metis Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.355.000 19.728.000 5.560.000 0 0
Driftskostnader -19.062.000 -18.478.000 -5.578.000 -18.000 -64.000
Driftsresultat 1.292.000 1.250.000 -18.000 -18.000 -63.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 1.294.000 1.250.000 -18.000 -18.000 -63.000
Skattekostnad -285.000 -288.000 4.000 0 2.000
Årsresultat 1.009.000 963.000 -14.000 -18.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.503.000 1.358.000 1.073.000 111.000 59.000
Sum eiendeler 1.503.000 1.358.000 1.073.000 111.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -674.000
Sum egenkapital 106.000 106.000 106.000 106.000 50.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.397.000 1.252.000 964.000 2.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.503.000 1.358.000 1.073.000 111.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.355.000 19.728.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 5.560.000 0 0
Driftsinntekter 20.355.000 19.728.000 5.560.000 0 0
Varekostnad -19.011.000 -18.437.000 -5.560.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -41.000 -18.000 -18.000 -39.000
Driftskostnader -19.062.000 -18.478.000 -5.578.000 -18.000 -64.000
Driftsresultat 1.292.000 1.250.000 -18.000 -18.000 -63.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag -1.009.000 -963.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.009.000 963.000 -14.000 -18.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 956.000 0 0
Andre fordringer 55.000 43.000 46.000 102.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.447.000 1.315.000 72.000 9.000 31.000
Sum omløpsmidler 1.503.000 1.358.000 1.073.000 111.000 59.000
Sum eiendeler 1.503.000 1.358.000 1.073.000 111.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 -674.000
Sum egenkapital 106.000 106.000 106.000 106.000 50.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 3.000 0
Leverandørgjeld 3.000 2.000 955.000 2.000 10.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.394.000 1.250.000 10.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.397.000 1.252.000 964.000 2.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 1.503.000 1.358.000 1.073.000 111.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 106.000 106.000 109.000 109.000 49.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 55.5 5.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 55.5 6.0
Soliditet 7.1 7.8 9.9 95.5 83.3
Resultatgrad 6.3 6.3 -0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 13.2 11.8 9.1 0 0.2
Total kapitalrentabilitet 86.1 92.1 -1.7 -16.2 -105.0
Signatur
13.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
31.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex