Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Merok AS
Juridisk navn:  Merok AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99741275
Att: Anja Krange Akre Krangeveien 25 Niels Juels Gate 3A Fax: 22656541
1459 Nesodden 272 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980046702
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 7/2/1998 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.08%
Resultat  
  
1577.78%
Egenkapital  
  
28.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.815.000 4.539.000 4.242.000 2.845.000 2.433.000
Resultat: 399.000 -27.000 865.000 -139.000 134.000
Egenkapital: 1.410.000 1.099.000 1.126.000 479.000 602.000
Regnskap for  Merok AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.815.000 4.539.000 4.242.000 2.845.000 2.433.000
Driftskostnader -4.254.000 -4.402.000 -3.292.000 -2.948.000 -2.278.000
Driftsresultat 561.000 138.000 950.000 -103.000 154.000
Finansinntekter 3.000 5.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -164.000 -170.000 -86.000 -40.000 -25.000
Finans -161.000 -165.000 -84.000 -36.000 -20.000
Resultat før skatt 399.000 -27.000 865.000 -139.000 134.000
Skattekostnad -88.000 0 -219.000 16.000 -36.000
Årsresultat 311.000 -27.000 647.000 -123.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 218.000 281.000 80.000 312.000 320.000
Sum omløpsmidler 2.116.000 1.657.000 1.515.000 1.084.000 1.282.000
Sum eiendeler 2.334.000 1.938.000 1.595.000 1.396.000 1.602.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 999.000 1.026.000 379.000 502.000
Sum egenkapital 1.410.000 1.099.000 1.126.000 479.000 602.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 922.000 839.000 470.000 916.000 1.000.000
Sum gjeld og egenkapital 2.334.000 1.938.000 1.596.000 1.395.000 1.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.815.000 4.519.000 4.148.000 2.778.000 2.359.000
Andre inntekter 0 21.000 93.000 67.000 74.000
Driftsinntekter 4.815.000 4.539.000 4.242.000 2.845.000 2.433.000
Varekostnad -849.000 -1.481.000 -1.347.000 -1.088.000 -891.000
Lønninger -2.060.000 -1.758.000 -1.149.000 -1.005.000 -498.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -13.000 -24.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.335.000 -1.153.000 -783.000 -831.000 -861.000
Driftskostnader -4.254.000 -4.402.000 -3.292.000 -2.948.000 -2.278.000
Driftsresultat 561.000 138.000 950.000 -103.000 154.000
Finansinntekter 3.000 5.000 2.000 4.000 5.000
Finanskostnader -164.000 -170.000 -86.000 -40.000 -25.000
Finans -161.000 -165.000 -84.000 -36.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 311.000 -27.000 647.000 -123.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 53.000 53.000 271.000 256.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 18.000 28.000 40.000 65.000
Sum varige driftsmidler 8.000 18.000 28.000 40.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 210.000 210.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 218.000 281.000 80.000 312.000 320.000
Varebeholdning 599.000 344.000 750.000 856.000 551.000
Kundefordringer 0 3.000 140.000 106.000 129.000
Andre fordringer 51.000 35.000 1.000 25.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.466.000 1.274.000 625.000 96.000 602.000
Sum omløpsmidler 2.116.000 1.657.000 1.515.000 1.084.000 1.282.000
Sum eiendeler 2.334.000 1.938.000 1.595.000 1.396.000 1.602.000
Sum opptjent egenkapital 1.310.000 999.000 1.026.000 379.000 502.000
Sum egenkapital 1.410.000 1.099.000 1.126.000 479.000 602.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 101.000 64.000 106.000 38.000 150.000
Betalbar skatt 33.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 466.000 423.000 152.000 232.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 322.000 351.000 212.000 646.000 742.000
Sum kortsiktig gjeld 922.000 839.000 470.000 916.000 1.000.000
Sum gjeld og egenkapital 2.334.000 1.938.000 1.596.000 1.395.000 1.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.194.000 818.000 1.045.000 168.000 282.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 3.2 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.6 0.3 0.8
Soliditet 60.4 56.7 70.6 34.3 37.6
Resultatgrad 11.7 3 22.4 -3.6 6.3
Rentedekningsgrad 3.4 0.8 1 -2.5 6.4
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.4 1.9 1.7
Total kapitalrentabilitet 24.2 7.4 59.6 -7.1 9.9
Signatur
02.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex