Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Merkantil Service AS
Juridisk navn:  Merkantil Service AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38120250
Postboks 159 Kongens Gate 14 Fax: 38120299
4662 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 916589085
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 72
Etableringsdato: 2/25/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.33%
Resultat  
  
21.85%
Egenkapital  
  
-5.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 47.773.000 50.463.000 50.982.000 44.987.000 43.787.000
Resultat: 1.935.000 1.588.000 3.182.000 1.880.000 1.941.000
Egenkapital: 1.684.000 1.777.000 1.912.000 1.911.000 1.666.000
Regnskap for  Merkantil Service AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 47.773.000 50.463.000 50.982.000 44.987.000 43.787.000
Driftskostnader -45.857.000 -48.887.000 -47.838.000 -43.127.000 -41.912.000
Driftsresultat 1.915.000 1.576.000 3.143.000 1.861.000 1.876.000
Finansinntekter 66.000 94.000 89.000 50.000 99.000
Finanskostnader -47.000 -82.000 -50.000 -31.000 -33.000
Finans 19.000 12.000 39.000 19.000 66.000
Resultat før skatt 1.935.000 1.588.000 3.182.000 1.880.000 1.941.000
Skattekostnad -453.000 -385.000 -856.000 -540.000 -545.000
Årsresultat 1.482.000 1.203.000 2.326.000 1.340.000 1.396.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.618.000 2.058.000 3.924.000 3.684.000 2.812.000
Sum omløpsmidler 11.387.000 10.902.000 12.725.000 6.943.000 6.927.000
Sum eiendeler 15.005.000 12.960.000 16.649.000 10.627.000 9.739.000
Sum opptjent egenkapital 1.584.000 1.677.000 1.812.000 1.811.000 1.566.000
Sum egenkapital 1.684.000 1.777.000 1.912.000 1.911.000 1.666.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.321.000 11.183.000 14.737.000 8.715.000 8.073.000
Sum gjeld og egenkapital 15.005.000 12.960.000 16.649.000 10.626.000 9.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 47.740.000 50.454.000 50.798.000 44.976.000 43.780.000
Andre inntekter 33.000 9.000 184.000 11.000 7.000
Driftsinntekter 47.773.000 50.463.000 50.982.000 44.987.000 43.787.000
Varekostnad -1.221.000 -989.000 -1.430.000 -1.244.000 -994.000
Lønninger -37.511.000 -40.140.000 -38.396.000 -34.950.000 -34.003.000
Avskrivning -272.000 -294.000 -250.000 -202.000 -263.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.853.000 -7.464.000 -7.762.000 -6.731.000 -6.652.000
Driftskostnader -45.857.000 -48.887.000 -47.838.000 -43.127.000 -41.912.000
Driftsresultat 1.915.000 1.576.000 3.143.000 1.861.000 1.876.000
Finansinntekter 66.000 94.000 89.000 50.000 99.000
Finanskostnader -47.000 -82.000 -50.000 -31.000 -33.000
Finans 19.000 12.000 39.000 19.000 66.000
Konsernbidrag -1.575.000 -1.338.000 -2.325.000 -1.095.000 -1.168.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.482.000 1.203.000 2.326.000 1.340.000 1.396.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 75.000 57.000 20.000 101.000 96.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 521.000 793.000 1.087.000 289.000 422.000
Sum varige driftsmidler 521.000 793.000 1.087.000 289.000 422.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.022.000 1.208.000 2.818.000 3.294.000 2.294.000
Sum anleggsmidler 3.618.000 2.058.000 3.924.000 3.684.000 2.812.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.791.000 4.988.000 5.861.000 5.388.000 5.045.000
Andre fordringer 640.000 87.000 25.000 14.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.273.000 1.391.000 1.418.000 1.189.000 1.170.000
Sum omløpsmidler 11.387.000 10.902.000 12.725.000 6.943.000 6.927.000
Sum eiendeler 15.005.000 12.960.000 16.649.000 10.627.000 9.739.000
Sum opptjent egenkapital 1.584.000 1.677.000 1.812.000 1.811.000 1.566.000
Sum egenkapital 1.684.000 1.777.000 1.912.000 1.911.000 1.666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.630.000 2.764.000 3.281.000 1.293.000 852.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 425.000 324.000 356.000 338.000 240.000
Betalbar skatt 0 0 0 140.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 3.837.000 4.360.000 4.415.000 3.778.000 3.675.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.382.000 3.734.000 3.585.000 3.166.000 3.171.000
Sum kortsiktig gjeld 13.321.000 11.183.000 14.737.000 8.715.000 8.073.000
Sum gjeld og egenkapital 15.005.000 12.960.000 16.649.000 10.626.000 9.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.934.000 -281.000 -2.012.000 -1.772.000 -1.146.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 0.9 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1 0.9 0.8 0.9
Soliditet 11.2 13.7 11.5 18.0 17.1
Resultatgrad 4 3.1 6.2 4.1 4.3
Rentedekningsgrad 40.7 19.2 62.9 61.6 59.8
Gjeldsgrad 7.9 6.3 7.7 4.6 4.8
Total kapitalrentabilitet 13.2 12.9 19.4 18.0 20.3
Signatur
07.06.2006
SELSKAPET TEGNES AV MINST TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
HØYER-JONASSEN BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex