Merete Holding As
Juridisk navn:  Merete Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myklerudveien 106 Myklerudveien 106 Fax:
1454 Fagerstrand 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 921236190
Aksjekapital: 51.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiteam Da
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 210.000
Egenkapital: 1.488.000
Regnskap for  Merete Holding As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 210.000
Finanskostnader 0
Finans 210.000
Resultat før skatt 210.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 81.000
Sum omløpsmidler 1.407.000
Sum eiendeler 1.488.000
Sum opptjent egenkapital 1.432.000
Sum egenkapital 1.488.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.488.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader 0
Driftsresultat 0
Finansinntekter 210.000
Finanskostnader 0
Finans 210.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -210.000
Årsresultat 210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 81.000
Sum anleggsmidler 81.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.407.000
Sum omløpsmidler 1.407.000
Sum eiendeler 1.488.000
Sum opptjent egenkapital 1.432.000
Sum egenkapital 1.488.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte -210.000
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.488.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.407.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 14.1
Signatur
14.08.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex