Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Merete Christiansen As
Juridisk navn:  Merete Christiansen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22145000
Rema 1000 Sæterkrysset Nordstrandveien 47 Rema 1000 Sæterkrysset Nordstrandveien 47 Fax:
1163 Oslo 1163 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 912810216
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 10/31/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema 1000 Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
108.14%
Resultat  
  
181.33%
Egenkapital  
  
562.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 69.044.000 33.172.000 30.323.000 30.858.000 21.812.000
Resultat: 675.000 -830.000 1.280.000 -806.000 153.000
Egenkapital: 795.000 120.000 949.000 -186.000 608.000
Regnskap for  Merete Christiansen As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 69.044.000 33.172.000 30.323.000 30.858.000 21.812.000
Driftskostnader -68.394.000 -34.007.000 -29.046.000 -31.669.000 -21.664.000
Driftsresultat 649.000 -835.000 1.277.000 -811.000 148.000
Finansinntekter 26.000 6.000 5.000 10.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -5.000 -1.000
Finans 25.000 5.000 3.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 675.000 -830.000 1.280.000 -806.000 153.000
Skattekostnad 0 1.000 -145.000 12.000 -40.000
Årsresultat 675.000 -829.000 1.135.000 -794.000 113.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 126.000 107.000 112.000 168.000 225.000
Sum omløpsmidler 5.856.000 5.874.000 4.158.000 3.106.000 3.429.000
Sum eiendeler 5.982.000 5.981.000 4.270.000 3.274.000 3.654.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 -380.000 449.000 -686.000 108.000
Sum egenkapital 795.000 120.000 949.000 -186.000 608.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 5.187.000 5.860.000 3.320.000 3.461.000 3.034.000
Sum gjeld og egenkapital 5.982.000 5.980.000 4.270.000 3.275.000 3.654.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 68.217.000 32.618.000 30.320.000 30.853.000 21.808.000
Andre inntekter 827.000 555.000 4.000 5.000 4.000
Driftsinntekter 69.044.000 33.172.000 30.323.000 30.858.000 21.812.000
Varekostnad -57.922.000 -28.520.000 -25.261.000 -26.416.000 -18.164.000
Lønninger -3.761.000 -2.581.000 -1.808.000 -1.961.000 -1.536.000
Avskrivning -20.000 -49.000 -56.000 -56.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.691.000 -2.857.000 -1.921.000 -3.236.000 -1.923.000
Driftskostnader -68.394.000 -34.007.000 -29.046.000 -31.669.000 -21.664.000
Driftsresultat 649.000 -835.000 1.277.000 -811.000 148.000
Finansinntekter 26.000 6.000 5.000 10.000 6.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -5.000 -1.000
Finans 25.000 5.000 3.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 675.000 -829.000 1.135.000 -794.000 113.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 107.000 112.000 168.000 225.000
Sum varige driftsmidler 126.000 107.000 112.000 168.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 126.000 107.000 112.000 168.000 225.000
Varebeholdning 3.085.000 2.754.000 3.016.000 2.302.000 2.575.000
Kundefordringer 65.000 317.000 51.000 42.000 205.000
Andre fordringer 141.000 794.000 71.000 29.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.565.000 2.008.000 1.019.000 733.000 563.000
Sum omløpsmidler 5.856.000 5.874.000 4.158.000 3.106.000 3.429.000
Sum eiendeler 5.982.000 5.981.000 4.270.000 3.274.000 3.654.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 -380.000 449.000 -686.000 108.000
Sum egenkapital 795.000 120.000 949.000 -186.000 608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0 12.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0 12.000
Leverandørgjeld 4.099.000 5.105.000 2.704.000 2.911.000 2.564.000
Betalbar skatt 0 0 144.000 0 29.000
Skyldig offentlige avgifter 233.000 193.000 88.000 138.000 96.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 855.000 562.000 385.000 412.000 345.000
Sum kortsiktig gjeld 5.187.000 5.860.000 3.320.000 3.461.000 3.034.000
Sum gjeld og egenkapital 5.982.000 5.980.000 4.270.000 3.275.000 3.654.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 669.000 14.000 838.000 -355.000 395.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.3 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
Soliditet 13.3 2 22.2 -5.7 16.6
Resultatgrad 0.9 -2.5 4.2 -2.6 0.7
Rentedekningsgrad 6 638.5 -160.2 154.0
Gjeldsgrad 6.5 48.8 3.5 -18.6 5.0
Total kapitalrentabilitet 11.3 -13.9 3 -24.5 4.2
Signatur
30.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex