Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Membraner Og Taktekking AS
Juridisk navn:  Membraner Og Taktekking AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63992700
Klampenborg 9 Klampenborg Fax: 63992701
2022 Gjerdrum 2022 Gjerdrum
Fylke: Kommune:
Akershus Gjerdrum
Org.nr: 874402052
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kr. Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.44%
Resultat  
  
-63.06%
Egenkapital  
  
20.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 4.703.000 5.562.000 4.613.000 5.803.000 6.465.000
Resultat: 382.000 1.034.000 619.000 1.330.000 1.414.000
Egenkapital: 1.694.000 1.408.000 936.000 2.489.000 2.420.000
Regnskap for  Membraner Og Taktekking AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.703.000 5.562.000 4.613.000 5.803.000 6.465.000
Driftskostnader -4.314.000 -4.562.000 -3.998.000 -4.517.000 -5.107.000
Driftsresultat 389.000 999.000 616.000 1.287.000 1.358.000
Finansinntekter 12.000 45.000 31.000 66.000 88.000
Finanskostnader -19.000 -9.000 -26.000 -22.000 -32.000
Finans -7.000 36.000 5.000 44.000 56.000
Resultat før skatt 382.000 1.034.000 619.000 1.330.000 1.414.000
Skattekostnad -96.000 -263.000 -171.000 -362.000 -402.000
Årsresultat 286.000 771.000 448.000 968.000 1.012.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 172.000 222.000 330.000 449.000 219.000
Sum omløpsmidler 2.095.000 2.169.000 1.147.000 3.737.000 4.165.000
Sum eiendeler 2.267.000 2.391.000 1.477.000 4.186.000 4.384.000
Sum opptjent egenkapital 1.494.000 1.208.000 736.000 2.389.000 2.320.000
Sum egenkapital 1.694.000 1.408.000 936.000 2.489.000 2.420.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 984.000 540.000 1.697.000 1.964.000
Sum gjeld og egenkapital 2.266.000 2.392.000 1.476.000 4.186.000 4.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.701.000 5.562.000 4.613.000 5.723.000 6.385.000
Andre inntekter 1.000 0 0 80.000 80.000
Driftsinntekter 4.703.000 5.562.000 4.613.000 5.803.000 6.465.000
Varekostnad -1.172.000 -1.715.000 -1.389.000 -1.431.000 -2.150.000
Lønninger -2.190.000 -1.903.000 -1.748.000 -2.100.000 -1.955.000
Avskrivning -96.000 -122.000 -129.000 -128.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -856.000 -822.000 -732.000 -858.000 -902.000
Driftskostnader -4.314.000 -4.562.000 -3.998.000 -4.517.000 -5.107.000
Driftsresultat 389.000 999.000 616.000 1.287.000 1.358.000
Finansinntekter 12.000 45.000 31.000 66.000 88.000
Finanskostnader -19.000 -9.000 -26.000 -22.000 -32.000
Finans -7.000 36.000 5.000 44.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 -900.000 -1.000.000
Årsresultat 286.000 771.000 448.000 968.000 1.012.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 33.000 29.000 15.000 4.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 138.000 193.000 315.000 445.000 184.000
Sum varige driftsmidler 138.000 193.000 315.000 445.000 184.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 172.000 222.000 330.000 449.000 219.000
Varebeholdning 295.000 324.000 274.000 264.000 356.000
Kundefordringer 583.000 288.000 272.000 262.000 278.000
Andre fordringer 0 0 0 12.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.216.000 1.557.000 602.000 3.199.000 3.532.000
Sum omløpsmidler 2.095.000 2.169.000 1.147.000 3.737.000 4.165.000
Sum eiendeler 2.267.000 2.391.000 1.477.000 4.186.000 4.384.000
Sum opptjent egenkapital 1.494.000 1.208.000 736.000 2.389.000 2.320.000
Sum egenkapital 1.694.000 1.408.000 936.000 2.489.000 2.420.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 24.000 25.000 38.000 33.000
Betalbar skatt 100.000 277.000 182.000 331.000 407.000
Skyldig offentlige avgifter 226.000 139.000 105.000 181.000 284.000
Utbytte 0 -300.000 0 -900.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 243.000 243.000 228.000 247.000 240.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 984.000 540.000 1.697.000 1.964.000
Sum gjeld og egenkapital 2.266.000 2.392.000 1.476.000 4.186.000 4.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.523.000 1.185.000 607.000 2.040.000 2.201.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.2 2.1 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 3.1 1.9 1.7 2.1 2.0
Soliditet 74.8 58.9 63.4 59.5 55.2
Resultatgrad 8.3 1 13.4 22.2 21.0
Rentedekningsgrad 20.5 1 24.9 61.5 45.2
Gjeldsgrad 0.3 0.7 0.6 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.7 43.6 43.8 32.3 33.0
Signatur
16.06.2017
SIGNATUR
BRAATE ANNE MARIE
Prokurister
16.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex