Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Melkevoll Maskin AS
Juridisk navn:  Melkevoll Maskin AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91319832
Fax:
6791 Oldedalen 6791 Oldedalen
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 992834013
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/28/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.75%
Resultat  
  
179.28%
Egenkapital  
  
7.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.394.000 3.796.000 4.285.000 4.163.000 4.107.000
Resultat: 620.000 222.000 350.000 626.000 784.000
Egenkapital: 4.214.000 3.931.000 3.962.000 3.996.000 3.727.000
Regnskap for  Melkevoll Maskin AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.394.000 3.796.000 4.285.000 4.163.000 4.107.000
Driftskostnader -3.783.000 -3.579.000 -3.943.000 -3.540.000 -3.345.000
Driftsresultat 612.000 216.000 342.000 622.000 763.000
Finansinntekter 12.000 10.000 12.000 9.000 25.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finans 8.000 6.000 7.000 4.000 21.000
Resultat før skatt 620.000 222.000 350.000 626.000 784.000
Skattekostnad -136.000 -53.000 -84.000 -157.000 -214.000
Årsresultat 483.000 169.000 266.000 469.000 570.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.466.000 1.985.000 2.673.000 2.085.000 2.232.000
Sum omløpsmidler 3.833.000 2.929.000 2.300.000 3.345.000 2.584.000
Sum eiendeler 5.299.000 4.914.000 4.973.000 5.430.000 4.816.000
Sum opptjent egenkapital 2.370.000 2.087.000 2.118.000 2.152.000 1.883.000
Sum egenkapital 4.214.000 3.931.000 3.962.000 3.996.000 3.727.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 983.000 1.005.000 1.435.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 5.299.000 4.914.000 4.974.000 5.431.000 4.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.394.000 3.796.000 4.189.000 4.003.000 4.107.000
Andre inntekter 0 0 96.000 160.000 0
Driftsinntekter 4.394.000 3.796.000 4.285.000 4.163.000 4.107.000
Varekostnad -1.212.000 -919.000 -1.299.000 -785.000 -654.000
Lønninger -1.011.000 -1.099.000 -1.186.000 -1.244.000 -1.174.000
Avskrivning -605.000 -810.000 -700.000 -675.000 -491.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -948.000 -751.000 -758.000 -836.000 -1.026.000
Driftskostnader -3.783.000 -3.579.000 -3.943.000 -3.540.000 -3.345.000
Driftsresultat 612.000 216.000 342.000 622.000 763.000
Finansinntekter 12.000 10.000 12.000 9.000 25.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finans 8.000 6.000 7.000 4.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -200.000 -300.000
Årsresultat 483.000 169.000 266.000 469.000 570.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 86.000 50.000 0 9.000 30.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.381.000 1.913.000 2.513.000 1.779.000 1.768.000
Driftsløsøre 0 23.000 160.000 297.000 434.000
Sum varige driftsmidler 1.381.000 1.935.000 2.673.000 2.076.000 2.201.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.466.000 1.985.000 2.673.000 2.085.000 2.232.000
Varebeholdning 22.000 29.000 27.000 52.000 122.000
Kundefordringer 1.780.000 1.507.000 989.000 1.722.000 241.000
Andre fordringer 59.000 65.000 43.000 67.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.972.000 1.328.000 1.241.000 1.504.000 2.148.000
Sum omløpsmidler 3.833.000 2.929.000 2.300.000 3.345.000 2.584.000
Sum eiendeler 5.299.000 4.914.000 4.973.000 5.430.000 4.816.000
Sum opptjent egenkapital 2.370.000 2.087.000 2.118.000 2.152.000 1.883.000
Sum egenkapital 4.214.000 3.931.000 3.962.000 3.996.000 3.727.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 7.000 0 0
Leverandørgjeld 217.000 129.000 235.000 297.000 98.000
Betalbar skatt 172.000 110.000 68.000 136.000 148.000
Skyldig offentlige avgifter 376.000 339.000 187.000 324.000 437.000
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -200.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 320.000 405.000 515.000 678.000 406.000
Sum kortsiktig gjeld 1.085.000 983.000 1.005.000 1.435.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 5.299.000 4.914.000 4.974.000 5.431.000 4.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.748.000 1.946.000 1.295.000 1.910.000 1.495.000
Likviditetsgrad 1 3.5 3 2.3 2.3 2.4
Likviditetsgrad 2 3.5 3 2.3 2.3 2.3
Soliditet 79.5 8 79.7 73.6 77.4
Resultatgrad 13.9 5.7 8 14.9 18.6
Rentedekningsgrad 1 5 68.4 124.4 197.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.8 4.6 7.1 11.6 16.4
Signatur
18.10.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex