Melefallet AS
Juridisk navn:  Melefallet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37935113
Jordalsvegen 16 Jordalsvegen 16 Fax:
4745 Bygland 4745 Bygland
Fylke: Kommune:
Agder Bygland
Org.nr: 976537300
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1996 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nånes & mele kraft as
Regnskapsfører: Xacct Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.52%
Resultat  
  
-567.82%
Egenkapital  
  
-40.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 394.000 522.000 647.000 640.000 258.000
Resultat: -407.000 87.000 373.000 228.000 -127.000
Egenkapital: 587.000 993.000 928.000 588.000 360.000
Regnskap for  Melefallet AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 394.000 522.000 647.000 640.000 258.000
Driftskostnader -676.000 -318.000 -133.000 -264.000 -237.000
Driftsresultat -282.000 205.000 514.000 376.000 21.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -127.000 -121.000 -144.000 -151.000 -152.000
Finans -125.000 -118.000 -140.000 -148.000 -148.000
Resultat før skatt -407.000 87.000 373.000 228.000 -127.000
Skattekostnad 0 -21.000 -33.000 0 0
Årsresultat -407.000 65.000 340.000 228.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.439.000 2.522.000 2.605.000 2.688.000 2.775.000
Sum omløpsmidler 1.180.000 1.145.000 1.554.000 1.017.000 1.051.000
Sum eiendeler 3.619.000 3.667.000 4.159.000 3.705.000 3.826.000
Sum opptjent egenkapital -163.000 243.000 178.000 -162.000 -390.000
Sum egenkapital 587.000 993.000 928.000 588.000 360.000
Sum langsiktig gjeld 2.379.000 2.429.000 2.151.000 2.292.000 2.453.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 244.000 1.079.000 825.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 3.619.000 3.666.000 4.158.000 3.705.000 3.826.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 394.000 522.000 647.000 640.000 258.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 394.000 522.000 647.000 640.000 258.000
Varekostnad -58.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -21.000
Avskrivning -83.000 -83.000 -83.000 -87.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -535.000 -235.000 -50.000 -177.000 -126.000
Driftskostnader -676.000 -318.000 -133.000 -264.000 -237.000
Driftsresultat -282.000 205.000 514.000 376.000 21.000
Finansinntekter 2.000 3.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader -127.000 -121.000 -144.000 -151.000 -152.000
Finans -125.000 -118.000 -140.000 -148.000 -148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -407.000 65.000 340.000 228.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.396.000 2.443.000 2.490.000 2.536.000 2.584.000
Maskiner anlegg 5.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 79.000 115.000 152.000 191.000
Sum varige driftsmidler 2.439.000 2.522.000 2.605.000 2.688.000 2.775.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.439.000 2.522.000 2.605.000 2.688.000 2.775.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 961.000 926.000 1.545.000 1.017.000 813.000
Andre fordringer 210.000 210.000 0 0 235.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 8.000 8.000 0 4.000
Sum omløpsmidler 1.180.000 1.145.000 1.554.000 1.017.000 1.051.000
Sum eiendeler 3.619.000 3.667.000 4.159.000 3.705.000 3.826.000
Sum opptjent egenkapital -163.000 243.000 178.000 -162.000 -390.000
Sum egenkapital 587.000 993.000 928.000 588.000 360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 18.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 66.000 116.000 297.000 253.000 284.000
Sum langsiktig gjeld 2.379.000 2.429.000 2.151.000 2.292.000 2.453.000
Leverandørgjeld 501.000 70.000 31.000 86.000 63.000
Betalbar skatt 0 39.000 16.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 67.000 0 269.000 20.000 207.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 19.000 466.000 466.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 653.000 244.000 1.079.000 825.000 1.013.000
Sum gjeld og egenkapital 3.619.000 3.666.000 4.158.000 3.705.000 3.826.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 527.000 901.000 475.000 192.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.8 4.7 1.4 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.8 4.7 1.4 1.3 1.1
Soliditet 16.2 27.1 22.3 15.9 9.4
Resultatgrad -71.6 39.3 79.4 58.8 8.1
Rentedekningsgrad -2.2 1.7 3.6 2.5 0.2
Gjeldsgrad 5.2 2.7 3.5 5.3 9.6
Total kapitalrentabilitet -7.7 5.7 12.5 10.2 0.7
Signatur
27.02.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
31.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex