Mekanor As
Juridisk navn:  Mekanor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62497660
Håmmålsfjellveien 27 Håmmålsfjellveien 27 Fax: 62497486
2550 Os I Østerdalen 2550 Os I Østerdalen
Fylke: Kommune:
Innlandet Os
Org.nr: 965818340
Aksjekapital: 990.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11/25/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vekstra Os Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.89%
Resultat  
  
122.52%
Egenkapital  
  
58.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.410.000 17.194.000 17.850.000 20.114.000 16.532.000
Resultat: 1.324.000 595.000 365.000 -2.839.000 98.000
Egenkapital: 2.878.000 1.819.000 1.369.000 1.003.000 1.242.000
Regnskap for  Mekanor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.410.000 17.194.000 17.850.000 20.114.000 16.532.000
Driftskostnader -17.816.000 -16.356.000 -17.206.000 -22.642.000 -16.260.000
Driftsresultat 1.593.000 838.000 644.000 -2.527.000 272.000
Finansinntekter 13.000 9.000 41.000 71.000 112.000
Finanskostnader -282.000 -252.000 -319.000 -382.000 -286.000
Finans -269.000 -243.000 -278.000 -311.000 -174.000
Resultat før skatt 1.324.000 595.000 365.000 -2.839.000 98.000
Skattekostnad -265.000 -145.000 0 0 0
Årsresultat 1.059.000 450.000 365.000 -2.839.000 98.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.380.000 1.973.000 2.210.000 2.610.000 2.584.000
Sum omløpsmidler 7.225.000 7.436.000 6.954.000 8.197.000 6.428.000
Sum eiendeler 12.605.000 9.409.000 9.164.000 10.807.000 9.012.000
Sum opptjent egenkapital 1.875.000 815.000 365.000 0 98.000
Sum egenkapital 2.878.000 1.819.000 1.369.000 1.003.000 1.242.000
Sum langsiktig gjeld 7.265.000 4.898.000 5.498.000 6.098.000 3.630.000
Sum kortsiktig gjeld 2.463.000 2.692.000 2.297.000 3.706.000 4.140.000
Sum gjeld og egenkapital 12.606.000 9.408.000 9.163.000 10.807.000 9.012.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.354.000 17.145.000 17.799.000 20.066.000 16.478.000
Andre inntekter 56.000 49.000 50.000 48.000 54.000
Driftsinntekter 19.410.000 17.194.000 17.850.000 20.114.000 16.532.000
Varekostnad -7.273.000 -6.502.000 -7.595.000 -8.751.000 -5.444.000
Lønninger -7.813.000 -7.230.000 -6.851.000 -10.234.000 -7.743.000
Avskrivning -461.000 -456.000 -440.000 -428.000 -348.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.269.000 -2.168.000 -2.320.000 -3.229.000 -2.725.000
Driftskostnader -17.816.000 -16.356.000 -17.206.000 -22.642.000 -16.260.000
Driftsresultat 1.593.000 838.000 644.000 -2.527.000 272.000
Finansinntekter 13.000 9.000 41.000 71.000 112.000
Finanskostnader -282.000 -252.000 -319.000 -382.000 -286.000
Finans -269.000 -243.000 -278.000 -311.000 -174.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.059.000 450.000 365.000 -2.839.000 98.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.083.000 1.180.000 1.447.000 1.713.000 1.962.000
Maskiner anlegg 4.287.000 782.000 754.000 887.000 621.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.370.000 1.963.000 2.200.000 2.600.000 2.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 5.380.000 1.973.000 2.210.000 2.610.000 2.584.000
Varebeholdning 2.287.000 2.282.000 2.533.000 4.034.000 3.867.000
Kundefordringer 375.000 2.220.000 2.667.000 1.246.000 2.197.000
Andre fordringer 106.000 87.000 68.000 22.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.457.000 2.846.000 1.111.000 295.000 289.000
Sum omløpsmidler 7.225.000 7.436.000 6.954.000 8.197.000 6.428.000
Sum eiendeler 12.605.000 9.409.000 9.164.000 10.807.000 9.012.000
Sum opptjent egenkapital 1.875.000 815.000 365.000 0 98.000
Sum egenkapital 2.878.000 1.819.000 1.369.000 1.003.000 1.242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 364.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 7.265.000 4.898.000 5.498.000 6.098.000 3.630.000
Leverandørgjeld 762.000 717.000 803.000 1.227.000 1.517.000
Betalbar skatt 191.000 145.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 745.000 672.000 792.000 614.000 485.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 765.000 1.157.000 702.000 1.500.000 1.363.000
Sum kortsiktig gjeld 2.463.000 2.692.000 2.297.000 3.706.000 4.140.000
Sum gjeld og egenkapital 12.606.000 9.408.000 9.163.000 10.807.000 9.012.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.762.000 4.744.000 4.657.000 4.491.000 2.288.000
Likviditetsgrad 1 2 2.8 3 2.2 1.6
Likviditetsgrad 2 2 1.9 1.9 1.2 0.7
Soliditet 22.8 19.3 14.9 9.3 13.8
Resultatgrad 8.2 4.9 3.6 -12.6 1.6
Rentedekningsgrad 5.6 3.3 2 -6.4 1.3
Gjeldsgrad 3.4 4.2 5.7 9.8 6.3
Total kapitalrentabilitet 12.7 9 7.5 -22.7 4.3
Signatur
21.02.2020
TO AV STYRETS MEDLEMMER I FORENING.
Prokurister
21.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex