Mekano Eiendom AS
Juridisk navn:  Mekano Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78424880
Strandg 181 Fax: 78424881
9690 Havøysund 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 912529177
Aksjekapital: 230.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/31/1935
Foretakstype: AS
Tidligere navn: as havøysund patentslipp
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.29%
Resultat  
  
-91.07%
Egenkapital  
  
-3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.191.000 3.943.000 2.211.000 1.742.000 1.578.000
Resultat: 1.130.000 12.651.000 1.067.000 -203.000 727.000
Egenkapital: 11.361.000 11.790.000 5.139.000 4.072.000 4.275.000
Regnskap for  Mekano Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.191.000 3.943.000 2.211.000 1.742.000 1.578.000
Driftskostnader -2.108.000 -1.077.000 -720.000 -1.742.000 -606.000
Driftsresultat 2.082.000 2.866.000 1.491.000 0 972.000
Finansinntekter 70.000 10.903.000 2.000 7.000 30.000
Finanskostnader -1.022.000 -1.119.000 -426.000 -210.000 -275.000
Finans -952.000 9.784.000 -424.000 -203.000 -245.000
Resultat før skatt 1.130.000 12.651.000 1.067.000 -203.000 727.000
Skattekostnad -359.000 0 0 0 0
Årsresultat 772.000 12.651.000 1.067.000 -203.000 727.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.497.000 29.166.000 29.936.000 18.296.000 12.876.000
Sum omløpsmidler 5.549.000 12.162.000 834.000 1.584.000 2.262.000
Sum eiendeler 34.046.000 41.328.000 30.770.000 19.880.000 15.138.000
Sum opptjent egenkapital 11.131.000 11.560.000 4.909.000 3.842.000 4.045.000
Sum egenkapital 11.361.000 11.790.000 5.139.000 4.072.000 4.275.000
Sum langsiktig gjeld 21.350.000 23.313.000 25.444.000 3.444.000 4.058.000
Sum kortsiktig gjeld 1.335.000 6.226.000 188.000 12.363.000 6.804.000
Sum gjeld og egenkapital 34.046.000 41.329.000 30.771.000 19.879.000 15.137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 4.191.000 3.943.000 2.211.000 1.742.000 1.578.000
Driftsinntekter 4.191.000 3.943.000 2.211.000 1.742.000 1.578.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -163.000 0 0 0 0
Avskrivning -670.000 -670.000 -379.000 -401.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.275.000 -407.000 -341.000 -1.341.000 -371.000
Driftskostnader -2.108.000 -1.077.000 -720.000 -1.742.000 -606.000
Driftsresultat 2.082.000 2.866.000 1.491.000 0 972.000
Finansinntekter 70.000 10.903.000 2.000 7.000 30.000
Finanskostnader -1.022.000 -1.119.000 -426.000 -210.000 -275.000
Finans -952.000 9.784.000 -424.000 -203.000 -245.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -6.000.000 0 0 0
Årsresultat 772.000 12.651.000 1.067.000 -203.000 727.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 24.052.000 24.508.000 24.965.000 13.108.000 7.510.000
Maskiner anlegg 4.445.000 4.658.000 4.871.000 5.086.000 5.253.000
Driftsløsøre 0 0 0 2.000 14.000
Sum varige driftsmidler 28.497.000 29.166.000 29.836.000 18.196.000 12.776.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 28.497.000 29.166.000 29.936.000 18.296.000 12.876.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 16.000 1.000 0 0 0
Andre fordringer 128.000 624.000 53.000 956.000 1.470.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.405.000 11.537.000 781.000 628.000 791.000
Sum omløpsmidler 5.549.000 12.162.000 834.000 1.584.000 2.262.000
Sum eiendeler 34.046.000 41.328.000 30.770.000 19.880.000 15.138.000
Sum opptjent egenkapital 11.131.000 11.560.000 4.909.000 3.842.000 4.045.000
Sum egenkapital 11.361.000 11.790.000 5.139.000 4.072.000 4.275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.229.000 3.280.000 3.690.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 11.955.000 0
Sum langsiktig gjeld 21.350.000 23.313.000 25.444.000 3.444.000 4.058.000
Leverandørgjeld 0 41.000 16.000 371.000 6.733.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 80.000 128.000 107.000 -1.000 36.000
Utbytte -1.200.000 -6.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 55.000 58.000 65.000 39.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.335.000 6.226.000 188.000 12.363.000 6.804.000
Sum gjeld og egenkapital 34.046.000 41.329.000 30.771.000 19.879.000 15.137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.214.000 5.936.000 646.000 -10.779.000 -4.542.000
Likviditetsgrad 1 4.2 2 4.4 0.1 0.3
Likviditetsgrad 2 4.2 2 4.4 0.2 0.4
Soliditet 33.4 28.5 16.7 20.5 28.2
Resultatgrad 49.7 72.7 67.4 0.0 61.6
Rentedekningsgrad 2 2.6 3.5 0.0 3.6
Gjeldsgrad 2 2.5 5 3.9 2.5
Total kapitalrentabilitet 6.3 33.3 4.9 0.0 6.6
Signatur
06.01.2017
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex