Mekanisme As
Juridisk navn:  Mekanisme As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22229742
Frysjaveien 33A Frysjaveien 33A Fax:
0884 Oslo 884 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915665462
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/30/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.33%
Resultat  
  
-57.3%
Egenkapital  
  
-21.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.679.000 4.245.000 4.345.000 1.661.000
Resultat: -140.000 -89.000 683.000 500.000
Egenkapital: 512.000 653.000 741.000 237.000
Regnskap for  Mekanisme As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.679.000 4.245.000 4.345.000 1.661.000
Driftskostnader -3.799.000 -4.332.000 -3.663.000 -1.162.000
Driftsresultat -120.000 -88.000 682.000 500.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -22.000 -1.000 -1.000 0
Finans -22.000 -1.000 1.000 0
Resultat før skatt -140.000 -89.000 683.000 500.000
Skattekostnad 0 0 -179.000 -133.000
Årsresultat -140.000 -89.000 504.000 367.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.191.000 1.857.000 1.646.000 805.000
Sum eiendeler 1.191.000 1.857.000 1.646.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 632.000 721.000 217.000
Sum egenkapital 512.000 653.000 741.000 237.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 679.000 1.204.000 905.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 1.191.000 1.856.000 1.646.000 805.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.679.000 4.245.000 4.345.000 1.649.000
Andre inntekter 0 0 0 13.000
Driftsinntekter 3.679.000 4.245.000 4.345.000 1.661.000
Varekostnad -1.006.000 -1.414.000 -1.272.000 -399.000
Lønninger -1.872.000 -2.008.000 -1.759.000 -520.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -921.000 -910.000 -632.000 -243.000
Driftskostnader -3.799.000 -4.332.000 -3.663.000 -1.162.000
Driftsresultat -120.000 -88.000 682.000 500.000
Finansinntekter 0 0 2.000 0
Finanskostnader -22.000 -1.000 -1.000 0
Finans -22.000 -1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000
Årsresultat -140.000 -89.000 504.000 367.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 421.000 462.000 310.000 175.000
Kundefordringer 473.000 805.000 717.000 373.000
Andre fordringer 94.000 93.000 20.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 203.000 496.000 598.000 256.000
Sum omløpsmidler 1.191.000 1.857.000 1.646.000 805.000
Sum eiendeler 1.191.000 1.857.000 1.646.000 805.000
Sum opptjent egenkapital 492.000 632.000 721.000 217.000
Sum egenkapital 512.000 653.000 741.000 237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 258.000 655.000 212.000 87.000
Betalbar skatt 0 0 179.000 133.000
Skyldig offentlige avgifter 225.000 303.000 343.000 144.000
Utbytte 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 196.000 246.000 171.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 679.000 1.204.000 905.000 568.000
Sum gjeld og egenkapital 1.191.000 1.856.000 1.646.000 805.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 512.000 653.000 741.000 237.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 1.5 1.2
Soliditet 4 35.2 4 29.4
Resultatgrad -3.3 -2.1 15.7 30.1
Rentedekningsgrad -5.5 6
Gjeldsgrad 1.3 1.8 1.2 2.4
Total kapitalrentabilitet -10.1 -4.7 41.6 62.1
Signatur
13.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex