Mekanisk Service Halden AS
Juridisk navn:  Mekanisk Service Halden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69194880
Postboks 1119 Knivsøveien 6 Fax: 69194889
1787 Halden 1789 Berg I Østfold
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 966561696
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 5/6/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdt Viken Revisjon AS
Regnskapsfører: Siffer Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.75%
Resultat  
  
-161.67%
Egenkapital  
  
-22.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 53.011.000 59.393.000 42.249.000 39.635.000 50.924.000
Resultat: -3.161.000 5.126.000 -384.000 -931.000 -1.677.000
Egenkapital: 8.407.000 10.803.000 7.979.000 8.229.000 9.669.000
Regnskap for  Mekanisk Service Halden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 53.011.000 59.393.000 42.249.000 39.635.000 50.924.000
Driftskostnader -56.179.000 -54.122.000 -42.528.000 -40.519.000 -52.381.000
Driftsresultat -3.168.000 5.271.000 -280.000 -884.000 -1.456.000
Finansinntekter 133.000 44.000 103.000 45.000 108.000
Finanskostnader -127.000 -189.000 -206.000 -92.000 -327.000
Finans 6.000 -145.000 -103.000 -47.000 -219.000
Resultat før skatt -3.161.000 5.126.000 -384.000 -931.000 -1.677.000
Skattekostnad 765.000 -1.162.000 134.000 337.000 447.000
Årsresultat -2.396.000 3.964.000 -250.000 -594.000 -1.229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.949.000 10.169.000 11.488.000 12.457.000 13.533.000
Sum omløpsmidler 13.382.000 19.966.000 11.522.000 13.158.000 14.575.000
Sum eiendeler 23.331.000 30.135.000 23.010.000 25.615.000 28.108.000
Sum opptjent egenkapital 5.327.000 7.724.000 4.899.000 5.149.000 6.725.000
Sum egenkapital 8.407.000 10.803.000 7.979.000 8.229.000 9.669.000
Sum langsiktig gjeld 1.815.000 1.968.000 1.822.000 2.954.000 3.628.000
Sum kortsiktig gjeld 13.109.000 17.364.000 13.209.000 14.432.000 14.811.000
Sum gjeld og egenkapital 23.330.000 30.135.000 23.009.000 25.614.000 28.108.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 53.011.000 59.264.000 42.248.000 39.635.000 50.924.000
Andre inntekter 0 128.000 1.000 0 0
Driftsinntekter 53.011.000 59.393.000 42.249.000 39.635.000 50.924.000
Varekostnad -17.451.000 -16.431.000 -13.094.000 -13.509.000 -16.624.000
Lønninger -25.441.000 -25.168.000 -18.161.000 -16.933.000 -24.822.000
Avskrivning -1.600.000 -1.558.000 -1.554.000 -1.597.000 -1.640.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.687.000 -10.965.000 -9.719.000 -8.480.000 -9.295.000
Driftskostnader -56.179.000 -54.122.000 -42.528.000 -40.519.000 -52.381.000
Driftsresultat -3.168.000 5.271.000 -280.000 -884.000 -1.456.000
Finansinntekter 133.000 44.000 103.000 45.000 108.000
Finanskostnader -127.000 -189.000 -206.000 -92.000 -327.000
Finans 6.000 -145.000 -103.000 -47.000 -219.000
Konsernbidrag 0 -1.140.000 0 -982.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.396.000 3.964.000 -250.000 -594.000 -1.229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 11.000 24.000
Fast eiendom 1.085.000 1.270.000 1.378.000 1.555.000 1.770.000
Maskiner anlegg 7.240.000 8.091.000 9.035.000 9.917.000 10.841.000
Driftsløsøre 1.552.000 769.000 1.016.000 957.000 856.000
Sum varige driftsmidler 9.877.000 10.130.000 11.429.000 12.429.000 13.468.000
Sum finansielle anleggsmidler 73.000 39.000 59.000 17.000 41.000
Sum anleggsmidler 9.949.000 10.169.000 11.488.000 12.457.000 13.533.000
Varebeholdning 864.000 915.000 875.000 1.155.000 1.763.000
Kundefordringer 10.836.000 16.522.000 8.067.000 10.235.000 10.893.000
Andre fordringer 668.000 810.000 1.472.000 530.000 705.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 869.000 1.061.000 641.000 582.000 831.000
Sum omløpsmidler 13.382.000 19.966.000 11.522.000 13.158.000 14.575.000
Sum eiendeler 23.331.000 30.135.000 23.010.000 25.615.000 28.108.000
Sum opptjent egenkapital 5.327.000 7.724.000 4.899.000 5.149.000 6.725.000
Sum egenkapital 8.407.000 10.803.000 7.979.000 8.229.000 9.669.000
Sum avsetninger til forpliktelser 841.000 1.606.000 1.011.000 1.145.000 1.437.000
Gjeld til kredittinstitutt 827.000 1.913.000 1.630.000 3.149.000 2.947.000
Sum langsiktig gjeld 1.815.000 1.968.000 1.822.000 2.954.000 3.628.000
Leverandørgjeld 5.684.000 5.537.000 5.296.000 4.679.000 4.838.000
Betalbar skatt 0 207.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.249.000 4.624.000 2.141.000 2.005.000 1.915.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.349.000 5.082.000 4.142.000 4.599.000 5.111.000
Sum kortsiktig gjeld 13.109.000 17.364.000 13.209.000 14.432.000 14.811.000
Sum gjeld og egenkapital 23.330.000 30.135.000 23.009.000 25.614.000 28.108.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 273.000 2.602.000 -1.687.000 -1.274.000 -236.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 0.9 0.9 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1.1 0.8 0.9 0.9
Soliditet 3 35.8 34.7 32.1 34.4
Resultatgrad 8.9 -0.7 -2.2 -2.9
Rentedekningsgrad -24.9 27.9 -1.4 -9.1 -4.1
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.9 2.1 1.9
Total kapitalrentabilitet 17.6 -0.8 -3.3 -4.8
Signatur
20.12.2019
STYREMEDLEMMENE HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex