Mekanisk Montasje As
Juridisk navn:  Mekanisk Montasje As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91120079
Sagelvvatn Sagelvvatn Fax: 77723524
9050 Storsteinnes 9050 Storsteinnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Balsfjord
Org.nr: 912753913
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/1/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
49.34%
Resultat  
  
170.82%
Egenkapital  
  
35.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.014.000 679.000 1.317.000 744.000 735.000
Resultat: 165.000 -233.000 490.000 96.000 167.000
Egenkapital: 629.000 464.000 696.000 325.000 267.000
Regnskap for  Mekanisk Montasje As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.014.000 679.000 1.317.000 744.000 735.000
Driftskostnader -850.000 -911.000 -826.000 -643.000 -563.000
Driftsresultat 165.000 -232.000 491.000 100.000 171.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans 0 0 -2.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt 165.000 -233.000 490.000 96.000 167.000
Skattekostnad 0 0 -118.000 -27.000 -45.000
Årsresultat 165.000 -233.000 371.000 69.000 122.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 102.000 86.000 56.000 83.000
Sum omløpsmidler 698.000 738.000 983.000 499.000 449.000
Sum eiendeler 762.000 840.000 1.069.000 555.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 439.000 672.000 301.000 243.000
Sum egenkapital 629.000 464.000 696.000 325.000 267.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 31.000 54.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 369.000 342.000 176.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 762.000 838.000 1.069.000 555.000 532.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.014.000 679.000 1.317.000 744.000 735.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.014.000 679.000 1.317.000 744.000 735.000
Varekostnad -603.000 -239.000 -592.000 -370.000 -310.000
Lønninger -84.000 -427.000 -100.000 -106.000 -105.000
Avskrivning -38.000 -55.000 -30.000 -27.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -190.000 -104.000 -140.000 -121.000
Driftskostnader -850.000 -911.000 -826.000 -643.000 -563.000
Driftsresultat 165.000 -232.000 491.000 100.000 171.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -4.000 -5.000 -5.000
Finans 0 0 -2.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 -233.000 371.000 69.000 122.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 33.000 45.000 57.000 0 0
Driftsløsøre 31.000 57.000 29.000 56.000 83.000
Sum varige driftsmidler 64.000 102.000 86.000 56.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 102.000 86.000 56.000 83.000
Varebeholdning 22.000 26.000 12.000 12.000 11.000
Kundefordringer 0 13.000 31.000 53.000 97.000
Andre fordringer 11.000 15.000 11.000 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 664.000 684.000 928.000 422.000 340.000
Sum omløpsmidler 698.000 738.000 983.000 499.000 449.000
Sum eiendeler 762.000 840.000 1.069.000 555.000 532.000
Sum opptjent egenkapital 604.000 439.000 672.000 301.000 243.000
Sum egenkapital 629.000 464.000 696.000 325.000 267.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 6.000 31.000 54.000 75.000
Leverandørgjeld 84.000 3.000 40.000 46.000 -11.000
Betalbar skatt 0 0 118.000 27.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 50.000 117.000 184.000 103.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 250.000 0 0 41.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 369.000 342.000 176.000 190.000
Sum gjeld og egenkapital 762.000 838.000 1.069.000 555.000 532.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 564.000 369.000 641.000 323.000 259.000
Likviditetsgrad 1 5 2 2.9 2.8 2.4
Likviditetsgrad 2 5 1.9 2.8 2.8 2.4
Soliditet 82.4 55.3 65.1 58.6 50.2
Resultatgrad 16.3 -34.2 37.3 13.4 23.3
Rentedekningsgrad 122.8 2 34.2
Gjeldsgrad 0.2 0.8 0.5 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet 21.6 -27.4 46.1 1 32.1
Signatur
10.12.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.12.2013
PROKURA
LUNDE MARI-ANN KRISTIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex