Mekanisk Industri Eiendom AS
Juridisk navn:  Mekanisk Industri Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56596160
Postboks 52 Dale Industriområde Fax: 56596714
5721 Dalekvam 5722 Dalekvam
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 990659060
Aksjekapital: 107.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-20.59%
Egenkapital  
  
0.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000
Resultat: 27.000 34.000 2.000 88.000 81.000
Egenkapital: 742.000 738.000 802.000 801.000 735.000
Regnskap for  Mekanisk Industri Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000
Driftskostnader -164.000 -157.000 -189.000 -103.000 -110.000
Driftsresultat 27.000 34.000 2.000 88.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 27.000 34.000 2.000 88.000 81.000
Skattekostnad -24.000 -23.000 0 -22.000 -22.000
Årsresultat 3.000 11.000 2.000 66.000 59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 428.000 522.000 615.000 665.000
Sum omløpsmidler 437.000 345.000 312.000 249.000 142.000
Sum eiendeler 774.000 773.000 834.000 864.000 807.000
Sum opptjent egenkapital 645.000 642.000 695.000 694.000 628.000
Sum egenkapital 742.000 738.000 802.000 801.000 735.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 24.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000 34.000 26.000 40.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 772.000 832.000 865.000 807.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000
Driftsinntekter 191.000 191.000 191.000 191.000 191.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -91.000 -94.000 -94.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -73.000 -63.000 -95.000 -53.000 -60.000
Driftskostnader -164.000 -157.000 -189.000 -103.000 -110.000
Driftsresultat 27.000 34.000 2.000 88.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.000 11.000 2.000 66.000 59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 337.000 428.000 522.000 615.000 665.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 337.000 428.000 522.000 615.000 665.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 337.000 428.000 522.000 615.000 665.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.000 -12.000 275.000 225.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 434.000 357.000 37.000 25.000 51.000
Sum omløpsmidler 437.000 345.000 312.000 249.000 142.000
Sum eiendeler 774.000 773.000 834.000 864.000 807.000
Sum opptjent egenkapital 645.000 642.000 695.000 694.000 628.000
Sum egenkapital 742.000 738.000 802.000 801.000 735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 4.000 24.000 34.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 4.000 24.000 34.000
Leverandørgjeld 2.000 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 24.000 27.000 20.000 32.000 30.000
Skyldig offentlige avgifter 6.000 7.000 7.000 7.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 34.000 26.000 40.000 38.000
Sum gjeld og egenkapital 773.000 772.000 832.000 865.000 807.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 405.000 311.000 286.000 209.000 104.000
Likviditetsgrad 1 13.7 10.1 1 6.2 3.7
Likviditetsgrad 2 13.7 10.1 1 6.3 3.8
Soliditet 95.9 95.6 96.4 92.6 91.1
Resultatgrad 14.1 17.8 1 46.1 42.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.5 4.4 0.2 10.2 10.0
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex