Mekanisk Industri AS
Juridisk navn:  Mekanisk Industri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56596160
Postboks 52 Dale Industriområde Fax: 56596714
5721 Dalekvam 5722 Dalekvam
Fylke: Kommune:
Vestland Vaksdal
Org.nr: 911044498
Aksjekapital: 103.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/29/1976
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Paradis Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.59%
Resultat  
  
10.31%
Egenkapital  
  
30.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.487.000 5.148.000 5.105.000 3.959.000 4.546.000
Resultat: 460.000 417.000 232.000 35.000 146.000
Egenkapital: 1.524.000 1.172.000 932.000 759.000 735.000
Regnskap for  Mekanisk Industri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.487.000 5.148.000 5.105.000 3.959.000 4.546.000
Driftskostnader -5.024.000 -4.729.000 -4.869.000 -3.921.000 -4.397.000
Driftsresultat 462.000 419.000 235.000 37.000 148.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000
Resultat før skatt 460.000 417.000 232.000 35.000 146.000
Skattekostnad -108.000 -102.000 -60.000 -11.000 -40.000
Årsresultat 352.000 315.000 173.000 24.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 62.000 78.000 101.000 108.000
Sum omløpsmidler 2.351.000 1.937.000 1.558.000 1.071.000 1.245.000
Sum eiendeler 2.399.000 1.999.000 1.636.000 1.172.000 1.353.000
Sum opptjent egenkapital 1.431.000 1.080.000 829.000 656.000 632.000
Sum egenkapital 1.524.000 1.172.000 932.000 759.000 735.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 875.000 827.000 704.000 413.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.000 2.000.000 1.636.000 1.172.000 1.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.482.000 5.148.000 5.105.000 3.955.000 4.546.000
Andre inntekter 5.000 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 5.487.000 5.148.000 5.105.000 3.959.000 4.546.000
Varekostnad -1.305.000 -1.309.000 -1.767.000 -1.172.000 -1.672.000
Lønninger -2.782.000 -2.534.000 -2.288.000 -1.936.000 -1.928.000
Avskrivning -13.000 -16.000 -17.000 -20.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -924.000 -870.000 -797.000 -793.000 -782.000
Driftskostnader -5.024.000 -4.729.000 -4.869.000 -3.921.000 -4.397.000
Driftsresultat 462.000 419.000 235.000 37.000 148.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -4.000 -4.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -3.000 -3.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 352.000 315.000 173.000 24.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 14.000 15.000 15.000 18.000 23.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 37.000 53.000 73.000 75.000
Sum varige driftsmidler 24.000 37.000 53.000 73.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Sum anleggsmidler 48.000 62.000 78.000 101.000 108.000
Varebeholdning 231.000 204.000 258.000 236.000 243.000
Kundefordringer 933.000 631.000 1.167.000 403.000 779.000
Andre fordringer 21.000 33.000 -251.000 -181.000 -38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.165.000 1.069.000 384.000 613.000 261.000
Sum omløpsmidler 2.351.000 1.937.000 1.558.000 1.071.000 1.245.000
Sum eiendeler 2.399.000 1.999.000 1.636.000 1.172.000 1.353.000
Sum opptjent egenkapital 1.431.000 1.080.000 829.000 656.000 632.000
Sum egenkapital 1.524.000 1.172.000 932.000 759.000 735.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 109.000 201.000 128.000 17.000 159.000
Betalbar skatt 108.000 101.000 57.000 6.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 400.000 277.000 301.000 191.000 244.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 248.000 218.000 199.000 181.000
Sum kortsiktig gjeld 875.000 827.000 704.000 413.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 2.399.000 2.000.000 1.636.000 1.172.000 1.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.476.000 1.110.000 854.000 658.000 627.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.3 2.2 2.6 2.0
Likviditetsgrad 2 2.4 2.1 1.8 2.1 1.7
Soliditet 63.5 58.6 5 64.8 54.3
Resultatgrad 8.4 8.1 4.6 0.9 3.3
Rentedekningsgrad 1 139.7 58.8 9.5 37.3
Gjeldsgrad 0.6 0.7 0.8 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 19.3 2 14.4 3.2 11.0
Signatur
07.11.2016
STYREFORMANN ELLER DAGLIG LEIAR KVAR FOR SEG.
SIGNATUR
WEFRING TERJE
WEFRING GEIR HOP
Prokurister
07.11.2016
DAGLIG LEIAR ELLER STYRELEIAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex