Mekanisk As
Juridisk navn:  Mekanisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Per Sivles Veg 37A Per Sivles Veg 37A Fax:
7071 Trondheim 7071 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 919118377
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
111.11%
Egenkapital  
  
4.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 298.000 0
Resultat: 1.000 -9.000
Egenkapital: 22.000 21.000
Regnskap for  Mekanisk As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 298.000 0
Driftskostnader -297.000 -9.000
Driftsresultat 1.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 1.000 -9.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 33.000 49.000
Sum eiendeler 33.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -9.000
Sum egenkapital 22.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 49.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 298.000 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 298.000 0
Varekostnad -246.000 0
Lønninger -30.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -9.000
Driftskostnader -297.000 -9.000
Driftsresultat 1.000 -9.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 33.000 49.000
Sum omløpsmidler 33.000 49.000
Sum eiendeler 33.000 49.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -9.000
Sum egenkapital 22.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 8.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 33.000 49.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000 21.000
Likviditetsgrad 1 3 1.8
Likviditetsgrad 2 3 1.8
Soliditet 66.7 42.9
Resultatgrad 0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 3 -18.4
Signatur
28.06.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex