Mekanikkservice AS
Juridisk navn:  Mekanikkservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46444234
Vardeneset 10B Vardeneset 10B Fax:
4029 Stavanger 4029 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995442183
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/1/2010 1
Foretakstype: AS
Revisor: Abacus Revisjon As
Regnskapsfører: Aktivapluss As
Utvikling:
Omsetning  
  
97.94%
Resultat  
  
2031.11%
Egenkapital  
  
44.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.860.000 3.971.000 3.479.000 3.945.000 4.798.000
Resultat: 1.738.000 -90.000 -110.000 220.000 330.000
Egenkapital: 3.217.000 2.231.000 2.284.000 2.374.000 2.211.000
Regnskap for  Mekanikkservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.860.000 3.971.000 3.479.000 3.945.000 4.798.000
Driftskostnader -6.222.000 -4.135.000 -3.585.000 -3.738.000 -4.490.000
Driftsresultat 1.638.000 -164.000 -106.000 207.000 307.000
Finansinntekter 111.000 76.000 2.000 19.000 28.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -6.000 -5.000 -5.000
Finans 99.000 74.000 -4.000 14.000 23.000
Resultat før skatt 1.738.000 -90.000 -110.000 220.000 330.000
Skattekostnad -362.000 37.000 21.000 -58.000 -92.000
Årsresultat 1.376.000 -54.000 -89.000 162.000 238.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 816.000 1.003.000 838.000 150.000 216.000
Sum omløpsmidler 4.098.000 2.114.000 2.568.000 2.934.000 3.233.000
Sum eiendeler 4.914.000 3.117.000 3.406.000 3.084.000 3.449.000
Sum opptjent egenkapital 3.105.000 2.119.000 2.172.000 2.262.000 2.099.000
Sum egenkapital 3.217.000 2.231.000 2.284.000 2.374.000 2.211.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.693.000 886.000 1.122.000 711.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 4.914.000 3.117.000 3.406.000 3.085.000 3.448.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.860.000 3.971.000 3.479.000 3.945.000 4.798.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.860.000 3.971.000 3.479.000 3.945.000 4.798.000
Varekostnad -2.368.000 -977.000 -1.035.000 -1.134.000 -1.611.000
Lønninger -2.370.000 -2.094.000 -1.749.000 -1.782.000 -2.001.000
Avskrivning -224.000 -191.000 -90.000 -100.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.260.000 -873.000 -711.000 -722.000 -803.000
Driftskostnader -6.222.000 -4.135.000 -3.585.000 -3.738.000 -4.490.000
Driftsresultat 1.638.000 -164.000 -106.000 207.000 307.000
Finansinntekter 111.000 76.000 2.000 19.000 28.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 -6.000 -5.000 -5.000
Finans 99.000 74.000 -4.000 14.000 23.000
Konsernbidrag -390.000 0 0 0 -382.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.376.000 -54.000 -89.000 162.000 238.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 88.000 52.000 31.000 23.000
Fast eiendom 26.000 39.000 26.000 34.000 42.000
Maskiner anlegg 431.000 517.000 491.000 0 0
Driftsløsøre 359.000 358.000 269.000 82.000 135.000
Sum varige driftsmidler 816.000 915.000 787.000 117.000 177.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 16.000
Sum anleggsmidler 816.000 1.003.000 838.000 150.000 216.000
Varebeholdning 583.000 402.000 162.000 204.000 176.000
Kundefordringer 743.000 754.000 694.000 590.000 816.000
Andre fordringer 76.000 5.000 21.000 35.000 64.000
Sum investeringer 987.000 876.000 1.300.000 0 0
Kasse, bank 1.709.000 76.000 382.000 2.097.000 2.021.000
Sum omløpsmidler 4.098.000 2.114.000 2.568.000 2.934.000 3.233.000
Sum eiendeler 4.914.000 3.117.000 3.406.000 3.084.000 3.449.000
Sum opptjent egenkapital 3.105.000 2.119.000 2.172.000 2.262.000 2.099.000
Sum egenkapital 3.217.000 2.231.000 2.284.000 2.374.000 2.211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 361.000 149.000 0 0 386.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 320.000 239.000 675.000 172.000 229.000
Betalbar skatt 159.000 0 0 67.000 88.000
Skyldig offentlige avgifter 400.000 226.000 112.000 254.000 273.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 452.000 273.000 335.000 218.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 1.693.000 886.000 1.122.000 711.000 1.237.000
Sum gjeld og egenkapital 4.914.000 3.117.000 3.406.000 3.085.000 3.448.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.405.000 1.228.000 1.446.000 2.223.000 1.996.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.4 2.3 4.1 2.6
Likviditetsgrad 2 2.1 1.9 2.1 3.8 2.5
Soliditet 65.5 71.6 67.1 7 64.1
Resultatgrad 20.8 -4.1 5.2 6.4
Rentedekningsgrad 136.5 -17.7 41.4 67.0
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.3 0.6
Total kapitalrentabilitet 35.6 -2.8 -3.1 7.3 9.7
Signatur
31.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex