Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mekanikk Og Elektroservice As
Juridisk navn:  Mekanikk Og Elektroservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67989940
Solheimveien 72 Solheimveien 72 Fax:
1473 Lørenskog 1473 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 997943694
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/16/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: B-S Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.52%
Resultat  
  
-290.22%
Egenkapital  
  
-14.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.810.000 2.764.000 2.556.000 2.840.000 2.407.000
Resultat: -175.000 92.000 491.000 660.000 338.000
Egenkapital: 1.237.000 1.449.000 1.379.000 1.161.000 779.000
Regnskap for  Mekanikk Og Elektroservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.810.000 2.764.000 2.556.000 2.840.000 2.407.000
Driftskostnader -1.984.000 -2.673.000 -2.066.000 -2.183.000 -2.070.000
Driftsresultat -174.000 90.000 489.000 656.000 336.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 4.000 7.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0 -5.000
Finans 0 2.000 2.000 4.000 2.000
Resultat før skatt -175.000 92.000 491.000 660.000 338.000
Skattekostnad 38.000 -22.000 -123.000 -178.000 -91.000
Årsresultat -136.000 70.000 368.000 482.000 247.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 529.000 384.000 297.000 334.000 184.000
Sum omløpsmidler 945.000 1.449.000 1.585.000 1.407.000 974.000
Sum eiendeler 1.474.000 1.833.000 1.882.000 1.741.000 1.158.000
Sum opptjent egenkapital 1.207.000 1.419.000 1.349.000 1.131.000 749.000
Sum egenkapital 1.237.000 1.449.000 1.379.000 1.161.000 779.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 385.000 503.000 578.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 1.834.000 1.882.000 1.741.000 1.158.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.810.000 2.764.000 2.556.000 2.840.000 2.407.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.810.000 2.764.000 2.556.000 2.840.000 2.407.000
Varekostnad -546.000 -510.000 -517.000 -577.000 -624.000
Lønninger -1.116.000 -1.813.000 -1.250.000 -1.263.000 -1.110.000
Avskrivning -37.000 -37.000 -37.000 -50.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -285.000 -313.000 -262.000 -293.000 -303.000
Driftskostnader -1.984.000 -2.673.000 -2.066.000 -2.183.000 -2.070.000
Driftsresultat -174.000 90.000 489.000 656.000 336.000
Finansinntekter 2.000 2.000 3.000 4.000 7.000
Finanskostnader -2.000 0 -1.000 0 -5.000
Finans 0 2.000 2.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -150.000 -100.000 0
Årsresultat -136.000 70.000 368.000 482.000 247.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 4.000 1.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 59.000 97.000 134.000 184.000
Sum varige driftsmidler 22.000 59.000 97.000 134.000 184.000
Sum finansielle anleggsmidler 464.000 320.000 200.000 200.000 0
Sum anleggsmidler 529.000 384.000 297.000 334.000 184.000
Varebeholdning 273.000 577.000 567.000 424.000 328.000
Kundefordringer 370.000 290.000 114.000 289.000 297.000
Andre fordringer 13.000 0 10.000 25.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 289.000 582.000 893.000 669.000 340.000
Sum omløpsmidler 945.000 1.449.000 1.585.000 1.407.000 974.000
Sum eiendeler 1.474.000 1.833.000 1.882.000 1.741.000 1.158.000
Sum opptjent egenkapital 1.207.000 1.419.000 1.349.000 1.131.000 749.000
Sum egenkapital 1.237.000 1.449.000 1.379.000 1.161.000 779.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 2.000 9.000
Leverandørgjeld -13.000 49.000 8.000 1.000 17.000
Betalbar skatt 0 26.000 126.000 185.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 144.000 168.000 101.000 179.000 134.000
Utbytte 0 0 -150.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 142.000 118.000 113.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 385.000 503.000 578.000 370.000
Sum gjeld og egenkapital 1.473.000 1.834.000 1.882.000 1.741.000 1.158.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 709.000 1.064.000 1.082.000 829.000 604.000
Likviditetsgrad 1 4 3.8 3 2.4 2.6
Likviditetsgrad 2 2.8 2.3 2 1.8 1.8
Soliditet 8 7 73.3 66.7 67.3
Resultatgrad -9.6 3.3 19.1 23.1 14.0
Rentedekningsgrad 4 68.6
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -11.7 5 26.1 37.9 29.6
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex