Mekanikk Eiendom AS
Juridisk navn:  Mekanikk Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55941740
Gravdalsveien 245 Gravdalsveien 245 Fax:
5165 Laksevåg 5165 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 994901834
Aksjekapital: 114.500 NOK
Etableringsdato: 9/25/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.11%
Resultat  
  
-9.2%
Egenkapital  
  
41.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.785.000 1.805.000 1.070.000 846.000 806.000
Resultat: 1.046.000 1.152.000 906.000 -518.000 -163.000
Egenkapital: 2.634.000 1.862.000 983.000 298.000 676.000
Regnskap for  Mekanikk Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.785.000 1.805.000 1.070.000 846.000 806.000
Driftskostnader -532.000 -620.000 -310.000 -277.000 -338.000
Driftsresultat 1.253.000 1.184.000 760.000 569.000 468.000
Finansinntekter 48.000 236.000 325.000 35.000 16.000
Finanskostnader -254.000 -269.000 -179.000 -1.123.000 -647.000
Finans -206.000 -33.000 146.000 -1.088.000 -631.000
Resultat før skatt 1.046.000 1.152.000 906.000 -518.000 -163.000
Skattekostnad -237.000 -272.000 -222.000 140.000 43.000
Årsresultat 809.000 880.000 685.000 -378.000 -119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.559.000 7.957.000 6.034.000 6.108.000 5.632.000
Sum omløpsmidler 1.984.000 1.994.000 895.000 688.000 1.287.000
Sum eiendeler 10.543.000 9.951.000 6.929.000 6.796.000 6.919.000
Sum opptjent egenkapital 2.336.000 1.564.000 685.000 0 85.000
Sum egenkapital 2.634.000 1.862.000 983.000 298.000 676.000
Sum langsiktig gjeld 7.362.000 7.611.000 5.668.000 5.966.000 5.496.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 478.000 279.000 533.000 747.000
Sum gjeld og egenkapital 10.544.000 9.951.000 6.930.000 6.797.000 6.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.785.000 1.805.000 1.070.000 846.000 806.000
Driftsinntekter 1.785.000 1.805.000 1.070.000 846.000 806.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -235.000 -236.000 -213.000 -206.000 -202.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -297.000 -384.000 -97.000 -71.000 -136.000
Driftskostnader -532.000 -620.000 -310.000 -277.000 -338.000
Driftsresultat 1.253.000 1.184.000 760.000 569.000 468.000
Finansinntekter 48.000 236.000 325.000 35.000 16.000
Finanskostnader -254.000 -269.000 -179.000 -1.123.000 -647.000
Finans -206.000 -33.000 146.000 -1.088.000 -631.000
Konsernbidrag -38.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -650.000
Årsresultat 809.000 880.000 685.000 -378.000 -119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.538.000 7.927.000 4.733.000 4.935.000 5.141.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 22.000 30.000 93.000 0 0
Sum varige driftsmidler 8.559.000 7.957.000 4.826.000 4.935.000 5.141.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.208.000 1.173.000 492.000
Sum anleggsmidler 8.559.000 7.957.000 6.034.000 6.108.000 5.632.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 150.000 66.000 297.000
Andre fordringer 2.000 2.000 0 11.000 657.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.982.000 1.993.000 745.000 611.000 333.000
Sum omløpsmidler 1.984.000 1.994.000 895.000 688.000 1.287.000
Sum eiendeler 10.543.000 9.951.000 6.929.000 6.796.000 6.919.000
Sum opptjent egenkapital 2.336.000 1.564.000 685.000 0 85.000
Sum egenkapital 2.634.000 1.862.000 983.000 298.000 676.000
Sum avsetninger til forpliktelser 84.000 102.000 120.000 2.000 142.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.362.000 7.611.000 5.668.000 5.966.000 5.496.000
Leverandørgjeld 2.000 2.000 0 13.000 18.000
Betalbar skatt 245.000 289.000 104.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.000 29.000 70.000 27.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 -650.000
Annen kortsiktig gjeld 243.000 158.000 106.000 492.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 478.000 279.000 533.000 747.000
Sum gjeld og egenkapital 10.544.000 9.951.000 6.930.000 6.797.000 6.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.436.000 1.516.000 616.000 155.000 540.000
Likviditetsgrad 1 3.6 4.2 3.2 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 3.6 4.2 3.2 1.3 1.8
Soliditet 2 18.7 14.2 4.4 9.8
Resultatgrad 70.2 65.6 7 67.3 58.1
Rentedekningsgrad 4.9 4.4 4.2 0.5 0.7
Gjeldsgrad 3 4.3 6 21.8 9.2
Total kapitalrentabilitet 12.3 14.3 15.7 8.9 7.0
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex