Mekanikeren AS
Juridisk navn:  Mekanikeren AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75127344
Postboks 122 Saltfjellv 14 Fax: 75127345
8601 Mo I Rana 8613 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 962136672
Aksjekapital: 1.250.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/8/1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Helgeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.26%
Resultat  
  
-140.1%
Egenkapital  
  
-4.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.112.000 3.184.000 4.606.000 4.615.000 4.675.000
Resultat: -77.000 192.000 214.000 171.000 183.000
Egenkapital: 1.732.000 1.809.000 1.670.000 1.526.000 1.412.000
Regnskap for  Mekanikeren AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.112.000 3.184.000 4.606.000 4.615.000 4.675.000
Driftskostnader -3.194.000 -2.989.000 -4.388.000 -4.447.000 -4.501.000
Driftsresultat -82.000 195.000 218.000 168.000 175.000
Finansinntekter 11.000 2.000 3.000 11.000 16.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -7.000 -8.000 -7.000
Finans 5.000 -3.000 -4.000 3.000 9.000
Resultat før skatt -77.000 192.000 214.000 171.000 183.000
Skattekostnad 0 -54.000 -70.000 -57.000 -21.000
Årsresultat -77.000 138.000 144.000 114.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 233.000 314.000 134.000 92.000 105.000
Sum omløpsmidler 1.781.000 1.852.000 2.011.000 2.029.000 1.791.000
Sum eiendeler 2.014.000 2.166.000 2.145.000 2.121.000 1.896.000
Sum opptjent egenkapital 482.000 559.000 420.000 276.000 162.000
Sum egenkapital 1.732.000 1.809.000 1.670.000 1.526.000 1.412.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 282.000 358.000 475.000 595.000 483.000
Sum gjeld og egenkapital 2.014.000 2.167.000 2.145.000 2.121.000 1.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.112.000 3.124.000 4.504.000 4.464.000 4.538.000
Andre inntekter 0 60.000 102.000 151.000 137.000
Driftsinntekter 3.112.000 3.184.000 4.606.000 4.615.000 4.675.000
Varekostnad -1.250.000 -1.091.000 -1.925.000 -1.903.000 -2.058.000
Lønninger -1.228.000 -1.051.000 -1.350.000 -1.467.000 -1.477.000
Avskrivning -81.000 -67.000 -48.000 -31.000 -53.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -635.000 -780.000 -1.065.000 -1.046.000 -913.000
Driftskostnader -3.194.000 -2.989.000 -4.388.000 -4.447.000 -4.501.000
Driftsresultat -82.000 195.000 218.000 168.000 175.000
Finansinntekter 11.000 2.000 3.000 11.000 16.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -7.000 -8.000 -7.000
Finans 5.000 -3.000 -4.000 3.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -77.000 138.000 144.000 114.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 233.000 314.000 134.000 92.000 105.000
Sum varige driftsmidler 233.000 314.000 134.000 92.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 233.000 314.000 134.000 92.000 105.000
Varebeholdning 247.000 371.000 671.000 529.000 534.000
Kundefordringer 43.000 115.000 103.000 185.000 108.000
Andre fordringer 77.000 131.000 72.000 69.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.415.000 1.235.000 1.165.000 1.246.000 1.071.000
Sum omløpsmidler 1.781.000 1.852.000 2.011.000 2.029.000 1.791.000
Sum eiendeler 2.014.000 2.166.000 2.145.000 2.121.000 1.896.000
Sum opptjent egenkapital 482.000 559.000 420.000 276.000 162.000
Sum egenkapital 1.732.000 1.809.000 1.670.000 1.526.000 1.412.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 104.000 74.000 177.000 276.000 161.000
Betalbar skatt 0 54.000 70.000 57.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 73.000 138.000 86.000 100.000 139.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 106.000 92.000 142.000 162.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 282.000 358.000 475.000 595.000 483.000
Sum gjeld og egenkapital 2.014.000 2.167.000 2.145.000 2.121.000 1.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.499.000 1.494.000 1.536.000 1.434.000 1.308.000
Likviditetsgrad 1 6.3 5.2 4.2 3.4 3.7
Likviditetsgrad 2 5.4 4.1 2.8 2.6 2.7
Soliditet 8 83.5 77.9 71.9 74.5
Resultatgrad -2.6 6.1 4.7 3.6 3.7
Rentedekningsgrad -13.7 3 31.1 22.4 27.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet -3.5 9.1 10.3 8.4 10.1
Signatur
09.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex