Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mekaniker'n Jonny AS
Juridisk navn:  Mekaniker'n Jonny AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92403625
Sjøhagen Terrasse 7A Sjøhagen Terrasse 7A Fax:
1539 Moss 1539 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 994338633
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/15/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Varna Regnskapskontor Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.06%
Resultat  
  
23.89%
Egenkapital  
  
9.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.418.000 1.478.000 1.017.000 1.059.000 1.020.000
Resultat: 140.000 113.000 73.000 155.000 133.000
Egenkapital: 1.175.000 1.071.000 986.000 931.000 818.000
Regnskap for  Mekaniker'n Jonny AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.418.000 1.478.000 1.017.000 1.059.000 1.020.000
Driftskostnader -1.263.000 -1.365.000 -945.000 -904.000 -889.000
Driftsresultat 155.000 114.000 73.000 154.000 131.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -2.000 0 0 0
Finans -15.000 -2.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 140.000 113.000 73.000 155.000 133.000
Skattekostnad -36.000 -28.000 -18.000 -42.000 -36.000
Årsresultat 104.000 85.000 55.000 113.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.000 82.000 103.000 128.000 160.000
Sum omløpsmidler 1.359.000 1.245.000 1.111.000 994.000 832.000
Sum eiendeler 1.443.000 1.327.000 1.214.000 1.122.000 992.000
Sum opptjent egenkapital 1.070.000 966.000 881.000 826.000 713.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.071.000 986.000 931.000 818.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 267.000 256.000 228.000 192.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 1.442.000 1.327.000 1.214.000 1.123.000 993.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.414.000 1.478.000 1.017.000 1.059.000 1.020.000
Andre inntekter 4.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.418.000 1.478.000 1.017.000 1.059.000 1.020.000
Varekostnad -59.000 -50.000 -79.000 -64.000 -125.000
Lønninger -1.052.000 -1.139.000 -685.000 -657.000 -571.000
Avskrivning -24.000 -21.000 -26.000 -32.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -128.000 -155.000 -155.000 -151.000 -153.000
Driftskostnader -1.263.000 -1.365.000 -945.000 -904.000 -889.000
Driftsresultat 155.000 114.000 73.000 154.000 131.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -15.000 -2.000 0 0 0
Finans -15.000 -2.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 85.000 55.000 113.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 84.000 82.000 103.000 128.000 160.000
Sum varige driftsmidler 84.000 82.000 103.000 128.000 160.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 84.000 82.000 103.000 128.000 160.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 203.000 200.000 195.000 192.000 168.000
Andre fordringer 27.000 7.000 30.000 26.000 26.000
Sum investeringer 885.000 500.000 0 0 0
Kasse, bank 244.000 538.000 885.000 776.000 638.000
Sum omløpsmidler 1.359.000 1.245.000 1.111.000 994.000 832.000
Sum eiendeler 1.443.000 1.327.000 1.214.000 1.122.000 992.000
Sum opptjent egenkapital 1.070.000 966.000 881.000 826.000 713.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.071.000 986.000 931.000 818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 15.000 -4.000 -1.000
Betalbar skatt 36.000 28.000 18.000 42.000 34.000
Skyldig offentlige avgifter 135.000 124.000 123.000 95.000 89.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 96.000 105.000 72.000 59.000 53.000
Sum kortsiktig gjeld 267.000 256.000 228.000 192.000 175.000
Sum gjeld og egenkapital 1.442.000 1.327.000 1.214.000 1.123.000 993.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.092.000 989.000 883.000 802.000 657.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.9 4.9 5.2 4.8
Likviditetsgrad 2 5.1 4.9 4.9 5.2 4.8
Soliditet 81.5 80.7 81.2 82.9 82.4
Resultatgrad 10.9 7.7 7.2 14.5 12.8
Rentedekningsgrad 10.3 5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 10.7 8.6 6.1 13.8 13.4
Signatur
29.11.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex