Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mekanering As
Juridisk navn:  Mekanering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40482600
Strandveien 98A Strandveien 98A Fax:
7067 Trondheim 7067 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 997808746
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kjeøy Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.57%
Resultat  
  
-198.08%
Egenkapital  
  
-104.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 105.000 143.000 159.000 133.000 204.000
Resultat: -155.000 -52.000 -19.000 -74.000 -34.000
Egenkapital: -305.000 -149.000 -98.000 -78.000 -5.000
Regnskap for  Mekanering As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 105.000 143.000 159.000 133.000 204.000
Driftskostnader -264.000 -195.000 -177.000 -206.000 -239.000
Driftsresultat -158.000 -52.000 -19.000 -73.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -155.000 -52.000 -19.000 -74.000 -34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 -52.000 -19.000 -74.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 9.000
Sum omløpsmidler 83.000 114.000 87.000 64.000 74.000
Sum eiendeler 83.000 114.000 87.000 64.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -179.000 -128.000 -108.000 -35.000
Sum egenkapital -305.000 -149.000 -98.000 -78.000 -5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 387.000 263.000 185.000 142.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 114.000 87.000 64.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 57.000 98.000 129.000 133.000 185.000
Andre inntekter 48.000 46.000 29.000 0 19.000
Driftsinntekter 105.000 143.000 159.000 133.000 204.000
Varekostnad -11.000 -25.000 -12.000 -22.000 -50.000
Lønninger 0 0 0 -1.000 -3.000
Avskrivning 0 0 0 -9.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -170.000 -165.000 -174.000 -177.000
Driftskostnader -264.000 -195.000 -177.000 -206.000 -239.000
Driftsresultat -158.000 -52.000 -19.000 -73.000 -34.000
Finansinntekter 3.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 -52.000 -19.000 -74.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 9.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 9.000
Varebeholdning 6.000 4.000 6.000 9.000 11.000
Kundefordringer 30.000 61.000 30.000 12.000 18.000
Andre fordringer 15.000 18.000 11.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 31.000 40.000 32.000 35.000
Sum omløpsmidler 83.000 114.000 87.000 64.000 74.000
Sum eiendeler 83.000 114.000 87.000 64.000 83.000
Sum opptjent egenkapital -335.000 -179.000 -128.000 -108.000 -35.000
Sum egenkapital -305.000 -149.000 -98.000 -78.000 -5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 0 11.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 263.000 174.000 132.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 387.000 263.000 185.000 142.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 82.000 114.000 87.000 64.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -304.000 -149.000 -98.000 -78.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.4 0.5 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.8
Soliditet -130.7 -112.6 -121.9 -6.0
Resultatgrad -150.5 -36.4 -11.9 -54.9 -16.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.3 -1.8 -1.9 -1.8 -17.6
Total kapitalrentabilitet -45.6 -21.8 -114.1 -41.0
Signatur
10.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex