Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mehamn Egnesentral As
Juridisk navn:  Mehamn Egnesentral As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Økonomihuset Finnmark AS c/o Økonomihuset Finnmark AS Fax:
9770 Mehamn 9770 Mehamn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 920478549
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/22/2018
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 166.000
Resultat: -18.000
Egenkapital: 12.000
Regnskap for  Mehamn Egnesentral As
Resultat 2018
Driftsinntekter 166.000
Driftskostnader -183.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -18.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 64.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital -18.000
Sum egenkapital 12.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 166.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 166.000
Varekostnad -42.000
Lønninger -116.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -25.000
Driftskostnader -183.000
Driftsresultat -18.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 40.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 21.000
Sum omløpsmidler 64.000
Sum eiendeler 64.000
Sum opptjent egenkapital -18.000
Sum egenkapital 12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 41.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 52.000
Sum gjeld og egenkapital 64.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 18.8
Resultatgrad -10.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.3
Total kapitalrentabilitet -28.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex