Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Medio AS
Juridisk navn:  Medio AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66965530
Postboks 12 Nesetveien 55B Fax: 66910202
1561 Larkollen 1560 Larkollen
Fylke: Kommune:
Østfold Rygge
Org.nr: 933523314
Aksjekapital: 240.000 NOK
Etableringsdato: 9/30/1982
Foretakstype: AS
Tidligere navn: master music group as
Utvikling:
Omsetning  
  
10.73%
Resultat  
  
-10.71%
Egenkapital  
  
-49.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 423.000 382.000 23.000 18.000 0
Resultat: -155.000 -140.000 -2.000 -838.000 -1.625.000
Egenkapital: 1.598.000 3.153.000 3.371.000 3.359.000 4.167.000
Regnskap for  Medio AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 423.000 382.000 23.000 18.000 0
Driftskostnader -540.000 -551.000 -54.000 -66.000 1.196.000
Driftsresultat -117.000 -170.000 -30.000 -47.000 1.195.000
Finansinntekter 76.000 388.000 6.000 9.000 17.000
Finanskostnader -114.000 -359.000 23.000 -799.000 -2.838.000
Finans -38.000 29.000 29.000 -790.000 -2.821.000
Resultat før skatt -155.000 -140.000 -2.000 -838.000 -1.625.000
Skattekostnad 0 176.000 13.000 29.000 -3.000
Årsresultat -155.000 35.000 12.000 -808.000 -1.628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 188.000 8.389.000 8.247.000 8.909.000
Sum omløpsmidler 1.677.000 3.035.000 1.565.000 1.652.000 1.593.000
Sum eiendeler 1.677.000 3.223.000 9.954.000 9.899.000 10.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.228.000 2.783.000 3.001.000 2.989.000 3.797.000
Sum egenkapital 1.598.000 3.153.000 3.371.000 3.359.000 4.167.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 176.000 229.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 70.000 6.407.000 6.311.000 6.026.000
Sum gjeld og egenkapital 1.677.000 3.223.000 9.954.000 9.899.000 10.502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 423.000 382.000 23.000 18.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 423.000 382.000 23.000 18.000 0
Varekostnad -352.000 -245.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 40.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -188.000 -306.000 -54.000 -66.000 1.156.000
Driftskostnader -540.000 -551.000 -54.000 -66.000 1.196.000
Driftsresultat -117.000 -170.000 -30.000 -47.000 1.195.000
Finansinntekter 76.000 388.000 6.000 9.000 17.000
Finanskostnader -114.000 -359.000 23.000 -799.000 -2.838.000
Finans -38.000 29.000 29.000 -790.000 -2.821.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 35.000 12.000 -808.000 -1.628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 60.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 128.000 8.389.000 8.247.000 8.909.000
Sum anleggsmidler 0 188.000 8.389.000 8.247.000 8.909.000
Varebeholdning 60.000 227.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 293.000 204.000 59.000 59.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 211.000 1.437.000 393.000 480.000 416.000
Sum omløpsmidler 1.677.000 3.035.000 1.565.000 1.652.000 1.593.000
Sum eiendeler 1.677.000 3.223.000 9.954.000 9.899.000 10.502.000
Sum opptjent egenkapital 1.228.000 2.783.000 3.001.000 2.989.000 3.797.000
Sum egenkapital 1.598.000 3.153.000 3.371.000 3.359.000 4.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 176.000 229.000 309.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 4.872.000 4.784.000 4.526.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 176.000 229.000 309.000
Leverandørgjeld 71.000 62.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 8.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 1.535.000 1.527.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 70.000 6.407.000 6.311.000 6.026.000
Sum gjeld og egenkapital 1.677.000 3.223.000 9.954.000 9.899.000 10.502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.598.000 2.965.000 -4.842.000 -4.659.000 -4.433.000
Likviditetsgrad 1 21.2 43.4 0.2 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 20.5 40.1 0.2 0.3 0.3
Soliditet 95.3 97.8 33.9 33.9 39.7
Resultatgrad -27.7 -44.5 -130.4 -261.1
Rentedekningsgrad -0.5 1.3 0.0 0.4
Gjeldsgrad 0 0 2 1.9 1.5
Total kapitalrentabilitet -2.4 6.8 -0.2 -0.4 11.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS FORMANN OG NESTFORMANN HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex