Max Johanson Og Kleiser As
Juridisk navn:  Max Johanson Og Kleiser As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24149770
Tvetenveien 152 Tvetenveien 152 Fax: 22416055
0671 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913193466
Aksjekapital: 1.040.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/22/1936
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.39%
Resultat  
  
29.52%
Egenkapital  
  
-5.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.951.000 16.719.000 17.656.000 19.160.000 18.692.000
Resultat: -191.000 -271.000 -606.000 79.000 51.000
Egenkapital: 2.390.000 2.538.000 2.762.000 3.236.000 3.183.000
Regnskap for  Max Johanson Og Kleiser As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.951.000 16.719.000 17.656.000 19.160.000 18.692.000
Driftskostnader -17.053.000 -16.997.000 -18.074.000 -19.057.000 -18.474.000
Driftsresultat -102.000 -278.000 -418.000 104.000 218.000
Finansinntekter 184.000 263.000 161.000 224.000 240.000
Finanskostnader -272.000 -255.000 -350.000 -248.000 -406.000
Finans -88.000 8.000 -189.000 -24.000 -166.000
Resultat før skatt -191.000 -271.000 -606.000 79.000 51.000
Skattekostnad 42.000 46.000 132.000 -27.000 -29.000
Årsresultat -149.000 -224.000 -474.000 53.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 553.000 581.000 710.000 540.000 692.000
Sum omløpsmidler 6.745.000 7.172.000 7.185.000 7.542.000 7.094.000
Sum eiendeler 7.298.000 7.753.000 7.895.000 8.082.000 7.786.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 1.281.000 1.505.000 1.979.000 1.927.000
Sum egenkapital 2.390.000 2.538.000 2.762.000 3.236.000 3.183.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 483.000 670.000 781.000 1.113.000
Sum kortsiktig gjeld 4.711.000 4.732.000 4.463.000 4.065.000 3.490.000
Sum gjeld og egenkapital 7.298.000 7.753.000 7.895.000 8.082.000 7.787.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.951.000 16.661.000 17.629.000 19.160.000 18.657.000
Andre inntekter 0 58.000 28.000 0 35.000
Driftsinntekter 16.951.000 16.719.000 17.656.000 19.160.000 18.692.000
Varekostnad -9.257.000 -8.812.000 -9.267.000 -9.990.000 -9.514.000
Lønninger -4.238.000 -4.558.000 -4.946.000 -5.110.000 -5.042.000
Avskrivning -71.000 -108.000 -125.000 -126.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.487.000 -3.519.000 -3.736.000 -3.831.000 -3.761.000
Driftskostnader -17.053.000 -16.997.000 -18.074.000 -19.057.000 -18.474.000
Driftsresultat -102.000 -278.000 -418.000 104.000 218.000
Finansinntekter 184.000 263.000 161.000 224.000 240.000
Finanskostnader -272.000 -255.000 -350.000 -248.000 -406.000
Finans -88.000 8.000 -189.000 -24.000 -166.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -149.000 -224.000 -474.000 53.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 388.000 346.000 300.000 167.000 194.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 235.000 411.000 373.000 499.000
Sum varige driftsmidler 165.000 235.000 411.000 373.000 499.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 553.000 581.000 710.000 540.000 692.000
Varebeholdning 4.558.000 4.628.000 4.707.000 4.721.000 4.660.000
Kundefordringer 1.976.000 2.266.000 2.282.000 2.453.000 2.208.000
Andre fordringer 35.000 74.000 0 140.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 177.000 204.000 196.000 228.000 226.000
Sum omløpsmidler 6.745.000 7.172.000 7.185.000 7.542.000 7.094.000
Sum eiendeler 7.298.000 7.753.000 7.895.000 8.082.000 7.786.000
Sum opptjent egenkapital 1.133.000 1.281.000 1.505.000 1.979.000 1.927.000
Sum egenkapital 2.390.000 2.538.000 2.762.000 3.236.000 3.183.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.139.000 1.393.000 1.664.000 1.501.000 1.160.000
Sum langsiktig gjeld 197.000 483.000 670.000 781.000 1.113.000
Leverandørgjeld 1.320.000 1.923.000 1.375.000 1.501.000 1.228.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 831.000 959.000 980.000 596.000 639.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 421.000 456.000 444.000 467.000 463.000
Sum kortsiktig gjeld 4.711.000 4.732.000 4.463.000 4.065.000 3.490.000
Sum gjeld og egenkapital 7.298.000 7.753.000 7.895.000 8.082.000 7.787.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.034.000 2.440.000 2.722.000 3.477.000 3.604.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7
Soliditet 32.7 32.7 3 4 40.9
Resultatgrad -0.6 -1.7 -2.4 0.5 1.2
Rentedekningsgrad -0.4 -1.1 -1.2 0.4 1.1
Gjeldsgrad 2.1 2.1 1.9 1.5 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.1 -0.2 -3.3 4.1 5.9
Signatur
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
11.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex