Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mathisen Eiendommer AS
Juridisk navn:  Mathisen Eiendommer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75040182
Postboks 1007 Havnegata 9A Fax:
8801 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 914220505
Aksjekapital: 1.400.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1975
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.47%
Resultat  
  
70.52%
Egenkapital  
  
3.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000 1.467.000
Resultat: 295.000 173.000 -236.000 591.000 479.000
Egenkapital: 7.576.000 7.323.000 7.171.000 7.313.000 6.802.000
Regnskap for  Mathisen Eiendommer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000 1.467.000
Driftskostnader -684.000 -814.000 -1.223.000 -546.000 -647.000
Driftsresultat 663.000 595.000 136.000 814.000 820.000
Finansinntekter 0 1.000 0 3.000 9.000
Finanskostnader -369.000 -423.000 -372.000 -226.000 -350.000
Finans -369.000 -422.000 -372.000 -223.000 -341.000
Resultat før skatt 295.000 173.000 -236.000 591.000 479.000
Skattekostnad -41.000 -21.000 94.000 -80.000 -162.000
Årsresultat 253.000 152.000 -143.000 511.000 317.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.894.000 17.973.000 18.326.000 19.024.000 14.384.000
Sum omløpsmidler 1.355.000 1.080.000 688.000 738.000 496.000
Sum eiendeler 20.249.000 19.053.000 19.014.000 19.762.000 14.880.000
Sum opptjent egenkapital 6.176.000 5.923.000 5.771.000 5.913.000 5.402.000
Sum egenkapital 7.576.000 7.323.000 7.171.000 7.313.000 6.802.000
Sum langsiktig gjeld 11.637.000 10.726.000 11.322.000 11.952.000 7.117.000
Sum kortsiktig gjeld 1.036.000 1.005.000 521.000 497.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 20.249.000 19.054.000 19.014.000 19.762.000 14.880.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 107.000
Andre inntekter 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000 1.360.000
Driftsinntekter 1.347.000 1.410.000 1.359.000 1.360.000 1.467.000
Varekostnad 0 0 0 0 -104.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -331.000 -313.000 -313.000 -313.000 -313.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -501.000 -910.000 -233.000 -230.000
Driftskostnader -684.000 -814.000 -1.223.000 -546.000 -647.000
Driftsresultat 663.000 595.000 136.000 814.000 820.000
Finansinntekter 0 1.000 0 3.000 9.000
Finanskostnader -369.000 -423.000 -372.000 -226.000 -350.000
Finans -369.000 -422.000 -372.000 -223.000 -341.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 253.000 152.000 -143.000 511.000 317.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.034.000 12.622.000 12.930.000 13.238.000 13.545.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 79.000 84.000 89.000 94.000 99.000
Sum varige driftsmidler 13.113.000 12.706.000 13.019.000 13.717.000 14.029.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.782.000 5.268.000 5.308.000 5.308.000 355.000
Sum anleggsmidler 18.894.000 17.973.000 18.326.000 19.024.000 14.384.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 302.000 30.000 54.000 26.000 224.000
Andre fordringer 903.000 730.000 558.000 494.000 260.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 320.000 75.000 218.000 13.000
Sum omløpsmidler 1.355.000 1.080.000 688.000 738.000 496.000
Sum eiendeler 20.249.000 19.053.000 19.014.000 19.762.000 14.880.000
Sum opptjent egenkapital 6.176.000 5.923.000 5.771.000 5.913.000 5.402.000
Sum egenkapital 7.576.000 7.323.000 7.171.000 7.313.000 6.802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 581.000 693.000 829.000 997.000 1.253.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.637.000 10.726.000 11.322.000 11.952.000 7.117.000
Leverandørgjeld 149.000 703.000 391.000 129.000 400.000
Betalbar skatt 0 157.000 74.000 337.000 381.000
Skyldig offentlige avgifter 40.000 38.000 34.000 29.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 847.000 107.000 22.000 2.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 1.036.000 1.005.000 521.000 497.000 961.000
Sum gjeld og egenkapital 20.249.000 19.054.000 19.014.000 19.762.000 14.880.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 319.000 75.000 167.000 241.000 -465.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.1 1.3 1.5 0.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1.3 1.5 0.6
Soliditet 37.4 38.4 37.7 37.0 45.7
Resultatgrad 49.2 42.2 1 59.9 55.9
Rentedekningsgrad 1.8 1.4 0.4 3.6 2.4
Gjeldsgrad 1.7 1.6 1.7 1.7 1.2
Total kapitalrentabilitet 3.3 3.1 0.7 4.1 5.6
Signatur
27.04.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
06.10.2010
PROKURA HVER FOR SEG:
THOR BERGESEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex