Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mass Hus AS
Juridisk navn:  Mass Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53671170
Postboks 13 Fax: 53671171
5782 Kinsarvik 5780 Kinsarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 912847888
Aksjekapital: 3.100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 5/20/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Statsaut Revisor Astri Vårdal
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.06%
Resultat  
  
-60.09%
Egenkapital  
  
-1.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 63.976.000 62.683.000 60.246.000 57.738.000 56.195.000
Resultat: 2.253.000 5.645.000 5.146.000 3.515.000 3.201.000
Egenkapital: 18.387.000 18.751.000 15.909.000 13.255.000 11.429.000
Regnskap for  Mass Hus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 63.976.000 62.683.000 60.246.000 57.738.000 56.195.000
Driftskostnader -61.021.000 -57.289.000 -55.303.000 -54.295.000 -53.150.000
Driftsresultat 2.954.000 5.394.000 4.943.000 3.444.000 3.044.000
Finansinntekter 366.000 291.000 240.000 193.000 242.000
Finanskostnader -1.067.000 -39.000 -37.000 -122.000 -85.000
Finans -701.000 252.000 203.000 71.000 157.000
Resultat før skatt 2.253.000 5.645.000 5.146.000 3.515.000 3.201.000
Skattekostnad -749.000 -1.302.000 -1.293.000 -889.000 -666.000
Årsresultat 1.505.000 4.343.000 3.853.000 2.626.000 2.535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.236.000 13.353.000 11.797.000 7.244.000 6.781.000
Sum omløpsmidler 13.041.000 12.169.000 12.004.000 13.096.000 11.597.000
Sum eiendeler 25.277.000 25.522.000 23.801.000 20.340.000 18.378.000
Sum opptjent egenkapital 15.287.000 15.651.000 12.809.000 10.155.000 8.329.000
Sum egenkapital 18.387.000 18.751.000 15.909.000 13.255.000 11.429.000
Sum langsiktig gjeld 541.000 537.000 533.000 1.404.000 1.471.000
Sum kortsiktig gjeld 6.349.000 6.233.000 7.359.000 5.681.000 5.478.000
Sum gjeld og egenkapital 25.277.000 25.521.000 23.801.000 20.340.000 18.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 63.324.000 62.007.000 59.306.000 56.808.000 55.257.000
Andre inntekter 651.000 676.000 940.000 930.000 938.000
Driftsinntekter 63.976.000 62.683.000 60.246.000 57.738.000 56.195.000
Varekostnad -46.129.000 -43.298.000 -41.914.000 -41.465.000 -40.516.000
Lønninger -7.501.000 -7.254.000 -6.909.000 -6.706.000 -6.426.000
Avskrivning -628.000 -686.000 -868.000 -701.000 -561.000
Nedskrivning 0 1.000 0 0 -58.000
Andre driftskostnader -6.763.000 -6.052.000 -5.612.000 -5.423.000 -5.589.000
Driftskostnader -61.021.000 -57.289.000 -55.303.000 -54.295.000 -53.150.000
Driftsresultat 2.954.000 5.394.000 4.943.000 3.444.000 3.044.000
Finansinntekter 366.000 291.000 240.000 193.000 242.000
Finanskostnader -1.067.000 -39.000 -37.000 -122.000 -85.000
Finans -701.000 252.000 203.000 71.000 157.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.200.000 -800.000 -600.000
Årsresultat 1.505.000 4.343.000 3.853.000 2.626.000 2.535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 95.000 59.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.194.000 2.516.000 3.053.000 3.343.000 3.045.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.194.000 2.516.000 3.053.000 3.343.000 3.045.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.946.000 10.778.000 8.744.000 3.901.000 3.737.000
Sum anleggsmidler 12.236.000 13.353.000 11.797.000 7.244.000 6.781.000
Varebeholdning 4.714.000 5.002.000 4.636.000 4.286.000 3.558.000
Kundefordringer 1.264.000 1.243.000 929.000 891.000 939.000
Andre fordringer 1.792.000 1.627.000 2.379.000 6.394.000 6.053.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.271.000 4.296.000 4.060.000 1.525.000 1.048.000
Sum omløpsmidler 13.041.000 12.169.000 12.004.000 13.096.000 11.597.000
Sum eiendeler 25.277.000 25.522.000 23.801.000 20.340.000 18.378.000
Sum opptjent egenkapital 15.287.000 15.651.000 12.809.000 10.155.000 8.329.000
Sum egenkapital 18.387.000 18.751.000 15.909.000 13.255.000 11.429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 480.000 0 77.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 541.000 537.000 533.000 1.404.000 1.471.000
Leverandørgjeld 1.906.000 1.060.000 2.522.000 2.110.000 2.527.000
Betalbar skatt 675.000 1.361.000 1.274.000 889.000 666.000
Skyldig offentlige avgifter 966.000 1.130.000 799.000 883.000 624.000
Utbytte -1.500.000 -1.500.000 -1.200.000 -800.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 823.000 1.182.000 1.487.000 998.000 1.061.000
Sum kortsiktig gjeld 6.349.000 6.233.000 7.359.000 5.681.000 5.478.000
Sum gjeld og egenkapital 25.277.000 25.521.000 23.801.000 20.340.000 18.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.692.000 5.936.000 4.645.000 7.415.000 6.119.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 1 2.3 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.1 1 1.6 1.5
Soliditet 72.7 73.5 66.8 65.2 62.2
Resultatgrad 4.6 8.6 8.2 6.0 5.4
Rentedekningsgrad 2.8 138.3 133.6 29.8 38.7
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 13.1 22.3 21.8 17.9 17.9
Signatur
12.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.05.2020
PROKURA KVAR FOR SEG
HUS HELVIG ANNA KATRINA
PROKURA KVAR FOR SEG
HUS BJØRN M
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex