Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Maskin-Elektrisk AS
Juridisk navn:  Maskin-Elektrisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32838400
Postboks 853 Øvre Storgate 140 Fax: 32893145
3007 Drammen 3018 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 914200229
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/24/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
32.82%
Resultat  
  
26.95%
Egenkapital  
  
5.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.542.000 7.184.000 6.566.000 11.551.000 10.937.000
Resultat: 1.432.000 1.128.000 482.000 1.435.000 1.099.000
Egenkapital: 2.221.000 2.105.000 2.031.000 2.254.000 2.182.000
Regnskap for  Maskin-Elektrisk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.542.000 7.184.000 6.566.000 11.551.000 10.937.000
Driftskostnader -8.109.000 -6.057.000 -6.112.000 -10.119.000 -9.781.000
Driftsresultat 1.432.000 1.127.000 455.000 1.432.000 1.157.000
Finansinntekter 2.000 1.000 29.000 36.000 43.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -35.000 -100.000
Finans 0 0 27.000 1.000 -57.000
Resultat før skatt 1.432.000 1.128.000 482.000 1.435.000 1.099.000
Skattekostnad -315.000 -254.000 -105.000 -363.000 -303.000
Årsresultat 1.117.000 874.000 377.000 1.072.000 797.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 81.000 102.000 227.000 202.000
Sum omløpsmidler 4.672.000 4.002.000 3.473.000 5.175.000 4.541.000
Sum eiendeler 4.736.000 4.083.000 3.575.000 5.402.000 4.743.000
Sum opptjent egenkapital 2.121.000 2.005.000 1.931.000 2.154.000 2.082.000
Sum egenkapital 2.221.000 2.105.000 2.031.000 2.254.000 2.182.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.515.000 1.978.000 1.544.000 3.148.000 2.562.000
Sum gjeld og egenkapital 4.736.000 4.083.000 3.575.000 5.402.000 4.744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.542.000 7.184.000 6.489.000 11.551.000 10.937.000
Andre inntekter 0 0 77.000 0 0
Driftsinntekter 9.542.000 7.184.000 6.566.000 11.551.000 10.937.000
Varekostnad -5.533.000 -3.494.000 -3.275.000 -6.203.000 -5.839.000
Lønninger -1.906.000 -1.885.000 -1.922.000 -2.395.000 -2.383.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -53.000 -96.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -646.000 -654.000 -862.000 -1.425.000 -1.466.000
Driftskostnader -8.109.000 -6.057.000 -6.112.000 -10.119.000 -9.781.000
Driftsresultat 1.432.000 1.127.000 455.000 1.432.000 1.157.000
Finansinntekter 2.000 1.000 29.000 36.000 43.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -2.000 -35.000 -100.000
Finans 0 0 27.000 1.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -800.000 -600.000 -1.000.000 0
Årsresultat 1.117.000 874.000 377.000 1.072.000 797.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 3.000 0 0 0
Fast eiendom 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 70.000 94.000 219.000 194.000
Sum varige driftsmidler 54.000 78.000 102.000 227.000 202.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 81.000 102.000 227.000 202.000
Varebeholdning 539.000 574.000 614.000 755.000 1.264.000
Kundefordringer 485.000 1.071.000 692.000 1.489.000 1.976.000
Andre fordringer 264.000 18.000 14.000 17.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.385.000 2.338.000 2.153.000 2.915.000 1.275.000
Sum omløpsmidler 4.672.000 4.002.000 3.473.000 5.175.000 4.541.000
Sum eiendeler 4.736.000 4.083.000 3.575.000 5.402.000 4.743.000
Sum opptjent egenkapital 2.121.000 2.005.000 1.931.000 2.154.000 2.082.000
Sum egenkapital 2.221.000 2.105.000 2.031.000 2.254.000 2.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 355.000 403.000 378.000 1.181.000 1.457.000
Betalbar skatt 322.000 256.000 105.000 363.000 303.000
Skyldig offentlige avgifter 590.000 349.000 280.000 471.000 490.000
Utbytte -1.000.000 -800.000 -600.000 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 248.000 170.000 180.000 1.133.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 2.515.000 1.978.000 1.544.000 3.148.000 2.562.000
Sum gjeld og egenkapital 4.736.000 4.083.000 3.575.000 5.402.000 4.744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.157.000 2.024.000 1.929.000 2.027.000 1.979.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 2.2 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.6 1.7 1.9 1.4 1.3
Soliditet 46.9 51.6 56.8 41.7 46.0
Resultatgrad 1 15.7 6.9 12.4 10.6
Rentedekningsgrad 7 1 227.5 40.9 12.0
Gjeldsgrad 1.1 0.9 0.8 1.4 1.2
Total kapitalrentabilitet 30.3 27.6 13.5 27.2 25.3
Signatur
21.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex