Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martinussen Trafikkopplæring
Juridisk navn:  Martinussen Trafikkopplæring
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76157950
Fax:
9999 Utlandet 9999 Utlandet
Fylke: Kommune:
Utlandet Sverige
Org.nr: 987488530
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/16/2004
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-30.86%
Resultat  
  
-147.42%
Egenkapital  
  
-161.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005
Omsetning: 493.000 713.000
Resultat: -46.000 97.000
Egenkapital: -13.000 21.000
Regnskap for  Martinussen Trafikkopplæring
Resultat 2006 2005
Driftsinntekter 493.000 713.000
Driftskostnader -536.000 -616.000
Driftsresultat -43.000 98.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000
Resultat før skatt -46.000 97.000
Skattekostnad 12.000 -28.000
Årsresultat -34.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000 21.000
Sum omløpsmidler 21.000 141.000
Sum eiendeler 208.000 162.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -13.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 65.000 0
Sum kortsiktig gjeld 156.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000 162.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 493.000 713.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -275.000 -364.000
Avskrivning -17.000 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -244.000 -252.000
Driftskostnader -536.000 -616.000
Driftsresultat -43.000 98.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 -53.000
Årsresultat -34.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 187.000 21.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 13.000 17.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank 8.000 124.000
Sum omløpsmidler 21.000 141.000
Sum eiendeler 208.000 162.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -13.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 65.000 0
Leverandørgjeld 1.000 -3.000
Betalbar skatt 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 26.000
Utbytte 0 -53.000
Annen kortsiktig gjeld 146.000 37.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 141.000
Sum gjeld og egenkapital 208.000 162.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -135.000 0
Likviditetsgrad 1 0.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 1.1
Soliditet -6.3 13.0
Resultatgrad -8.7 13.7
Rentedekningsgrad -14.3 98.0
Gjeldsgrad -17.0 6.7
Total kapitalrentabilitet -20.7 60.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex