Martinussen Revisjonskontor AS
Juridisk navn:  Martinussen Revisjonskontor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70076493
Postboks 110 Snippa 2 Fax: 70078646
6101 Volda 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 992324473
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/11/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revisor Klokk As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.78%
Resultat  
  
147.13%
Egenkapital  
  
9.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 858.000 951.000 964.000 898.000 911.000
Resultat: 215.000 87.000 131.000 90.000 136.000
Egenkapital: 150.000 137.000 322.000 224.000 161.000
Regnskap for  Martinussen Revisjonskontor AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 858.000 951.000 964.000 898.000 911.000
Driftskostnader -643.000 -864.000 -833.000 -809.000 -775.000
Driftsresultat 215.000 87.000 131.000 90.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 215.000 87.000 131.000 90.000 136.000
Skattekostnad -50.000 -22.000 -34.000 -27.000 -37.000
Årsresultat 165.000 65.000 97.000 63.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 26.000 34.000 45.000
Sum omløpsmidler 379.000 522.000 640.000 375.000 805.000
Sum eiendeler 394.000 542.000 666.000 409.000 850.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 37.000 222.000 124.000 61.000
Sum egenkapital 150.000 137.000 322.000 224.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 245.000 404.000 344.000 184.000 689.000
Sum gjeld og egenkapital 395.000 541.000 666.000 408.000 850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 858.000 951.000 964.000 898.000 911.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 858.000 951.000 964.000 898.000 911.000
Varekostnad -617.000 -833.000 -777.000 -771.000 -87.000
Lønninger 0 0 0 0 -639.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -31.000 -56.000 -38.000 -49.000
Driftskostnader -643.000 -864.000 -833.000 -809.000 -775.000
Driftsresultat 215.000 87.000 131.000 90.000 135.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -152.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 0 0 -200.000
Årsresultat 165.000 65.000 97.000 63.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 20.000 26.000 34.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 26.000 34.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 148.000 245.000 306.000 228.000 125.000
Andre fordringer 0 4.000 0 11.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 232.000 273.000 334.000 136.000 679.000
Sum omløpsmidler 379.000 522.000 640.000 375.000 805.000
Sum eiendeler 394.000 542.000 666.000 409.000 850.000
Sum opptjent egenkapital 50.000 37.000 222.000 124.000 61.000
Sum egenkapital 150.000 137.000 322.000 224.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.000 0 115.000 57.000 15.000
Betalbar skatt 0 16.000 26.000 15.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 0 18.000 0 306.000
Utbytte 0 -250.000 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 198.000 139.000 186.000 112.000 143.000
Sum kortsiktig gjeld 245.000 404.000 344.000 184.000 689.000
Sum gjeld og egenkapital 395.000 541.000 666.000 408.000 850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 118.000 296.000 191.000 116.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.9 2.0 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.9 2.1 1.2
Soliditet 3 25.3 48.3 54.9 18.9
Resultatgrad 25.1 9.1 13.6 10.0 14.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 2.9 1.1 0.8 4.3
Total kapitalrentabilitet 54.4 16.1 19.7 22.1 15.9
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex