Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martinussen Holding AS
Juridisk navn:  Martinussen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99597773
Fernanda Nissens Gate 6A Fernanda Nissens Gate 6A Fax:
0484 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988996629
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/2005
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-273.73%
Egenkapital  
  
-10.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.468.000 845.000 1.379.000 185.000 984.000
Egenkapital: 12.861.000 14.330.000 13.684.000 12.605.000 12.821.000
Regnskap for  Martinussen Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -58.000 -61.000 -248.000 -343.000 -332.000
Driftsresultat -58.000 -61.000 -248.000 -343.000 -332.000
Finansinntekter -1.350.000 934.000 1.658.000 586.000 1.420.000
Finanskostnader -60.000 -28.000 -31.000 -59.000 -104.000
Finans -1.410.000 906.000 1.627.000 527.000 1.316.000
Resultat før skatt -1.468.000 845.000 1.379.000 185.000 984.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.468.000 845.000 1.379.000 185.000 984.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.914.000 4.956.000 6.466.000 7.006.000 7.189.000
Sum omløpsmidler 9.947.000 10.474.000 8.536.000 7.060.000 8.662.000
Sum eiendeler 12.861.000 15.430.000 15.002.000 14.066.000 15.851.000
Sum opptjent egenkapital 11.504.000 12.972.000 12.327.000 11.248.000 11.463.000
Sum egenkapital 12.861.000 14.330.000 13.684.000 12.605.000 12.821.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 1.100.000 1.317.000 1.460.000 3.030.000
Sum gjeld og egenkapital 12.861.000 15.429.000 15.001.000 14.065.000 15.850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.000 -3.000 -192.000 -286.000 -286.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.000 -58.000 -56.000 -57.000 -46.000
Driftskostnader -58.000 -61.000 -248.000 -343.000 -332.000
Driftsresultat -58.000 -61.000 -248.000 -343.000 -332.000
Finansinntekter -1.350.000 934.000 1.658.000 586.000 1.420.000
Finanskostnader -60.000 -28.000 -31.000 -59.000 -104.000
Finans -1.410.000 906.000 1.627.000 527.000 1.316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -400.000 -1.000.000
Årsresultat -1.468.000 845.000 1.379.000 185.000 984.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.914.000 4.956.000 6.466.000 7.006.000 7.189.000
Sum anleggsmidler 2.914.000 4.956.000 6.466.000 7.006.000 7.189.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 18.000 24.000 24.000 44.000
Sum investeringer 6.489.000 7.022.000 7.195.000 6.942.000 8.335.000
Kasse, bank 3.453.000 3.433.000 1.317.000 94.000 283.000
Sum omløpsmidler 9.947.000 10.474.000 8.536.000 7.060.000 8.662.000
Sum eiendeler 12.861.000 15.430.000 15.002.000 14.066.000 15.851.000
Sum opptjent egenkapital 11.504.000 12.972.000 12.327.000 11.248.000 11.463.000
Sum egenkapital 12.861.000 14.330.000 13.684.000 12.605.000 12.821.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 33.000 3.000
Utbytte -200.000 -200.000 -300.000 -400.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 0 900.000 1.017.000 1.027.000 2.027.000
Sum kortsiktig gjeld 0 1.100.000 1.317.000 1.460.000 3.030.000
Sum gjeld og egenkapital 12.861.000 15.429.000 15.001.000 14.065.000 15.850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.947.000 9.374.000 7.219.000 5.600.000 5.632.000
Likviditetsgrad 1 9.5 6.5 4.8 2.9
Likviditetsgrad 2 0 9.5 6.5 4.9 2.9
Soliditet 1 92.9 91.2 89.6 80.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -2.2 4.1 10.5
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet -10.9 5.7 9.4 1.7 6.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
STYRET KAN MEDDELE PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex