Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martinussen Eiendomsmegling AS
Juridisk navn:  Martinussen Eiendomsmegling AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40006424
Grønnegata 30 Grønnegata 30 Fax: 77672000
9008 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 994319566
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 7/2/2009 1
Foretakstype: AS
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Eie Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.89%
Resultat  
  
2.88%
Egenkapital  
  
11.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.417.000 10.224.000 10.615.000 9.700.000 7.882.000
Resultat: 214.000 208.000 850.000 724.000 369.000
Egenkapital: 1.593.000 1.429.000 1.273.000 737.000 611.000
Regnskap for  Martinussen Eiendomsmegling AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.417.000 10.224.000 10.615.000 9.700.000 7.882.000
Driftskostnader -9.171.000 -9.992.000 -9.831.000 -9.030.000 -7.528.000
Driftsresultat 246.000 232.000 784.000 670.000 353.000
Finansinntekter 138.000 110.000 109.000 94.000 28.000
Finanskostnader -170.000 -134.000 -43.000 -40.000 -13.000
Finans -32.000 -24.000 66.000 54.000 15.000
Resultat før skatt 214.000 208.000 850.000 724.000 369.000
Skattekostnad -50.000 -52.000 -214.000 -198.000 -103.000
Årsresultat 164.000 156.000 636.000 526.000 266.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.246.000 4.614.000 0 7.000 16.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.115.000 2.999.000 3.330.000 2.457.000
Sum eiendeler 6.433.000 6.729.000 2.999.000 3.337.000 2.473.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.229.000 1.073.000 537.000 411.000
Sum egenkapital 1.593.000 1.429.000 1.273.000 737.000 611.000
Sum langsiktig gjeld 3.623.000 3.850.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.217.000 1.451.000 1.726.000 2.600.000 1.862.000
Sum gjeld og egenkapital 6.433.000 6.730.000 2.999.000 3.337.000 2.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.395.000 10.028.000 10.487.000 9.618.000 7.818.000
Andre inntekter 21.000 196.000 128.000 82.000 63.000
Driftsinntekter 9.417.000 10.224.000 10.615.000 9.700.000 7.882.000
Varekostnad -2.317.000 -2.277.000 -2.221.000 -1.050.000 -946.000
Lønninger -4.579.000 -4.977.000 -5.089.000 -5.549.000 -4.349.000
Avskrivning 0 0 0 -7.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.275.000 -2.738.000 -2.521.000 -2.424.000 -2.200.000
Driftskostnader -9.171.000 -9.992.000 -9.831.000 -9.030.000 -7.528.000
Driftsresultat 246.000 232.000 784.000 670.000 353.000
Finansinntekter 138.000 110.000 109.000 94.000 28.000
Finanskostnader -170.000 -134.000 -43.000 -40.000 -13.000
Finans -32.000 -24.000 66.000 54.000 15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -400.000 0
Årsresultat 164.000 156.000 636.000 526.000 266.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 7.000 9.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 7.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.234.000 4.614.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.246.000 4.614.000 0 7.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 32.000 30.000 21.000 205.000
Andre fordringer 643.000 1.318.000 1.171.000 1.719.000 1.526.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.223.000 717.000 1.798.000 1.590.000 726.000
Sum omløpsmidler 2.187.000 2.115.000 2.999.000 3.330.000 2.457.000
Sum eiendeler 6.433.000 6.729.000 2.999.000 3.337.000 2.473.000
Sum opptjent egenkapital 1.393.000 1.229.000 1.073.000 537.000 411.000
Sum egenkapital 1.593.000 1.429.000 1.273.000 737.000 611.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 292.000 324.000
Sum langsiktig gjeld 3.623.000 3.850.000 0 0 0
Leverandørgjeld 185.000 277.000 162.000 220.000 392.000
Betalbar skatt 62.000 52.000 207.000 196.000 109.000
Skyldig offentlige avgifter 391.000 419.000 459.000 682.000 434.000
Utbytte 0 0 -100.000 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 579.000 703.000 797.000 810.000 603.000
Sum kortsiktig gjeld 1.217.000 1.451.000 1.726.000 2.600.000 1.862.000
Sum gjeld og egenkapital 6.433.000 6.730.000 2.999.000 3.337.000 2.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 970.000 664.000 1.273.000 730.000 595.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1.7 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.8 1.5 1.7 1.3 1.4
Soliditet 24.8 21.2 42.4 22.1 24.7
Resultatgrad 2.6 2.3 7.4 6.9 4.5
Rentedekningsgrad 1.4 1.7 18.2 19.1 29.3
Gjeldsgrad 3 3.7 1.4 3.5 3.0
Total kapitalrentabilitet 6 5.1 29.8 22.9 15.4
Signatur
28.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex