Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Martinussen Eiendom As
Juridisk navn:  Martinussen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90269272
Alf A. Øverlis Vei 14 Alf A. Øverlis Vei 14 Fax:
8626 Mo I Rana 8626 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 911817950
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
87.73%
Resultat  
  
69.77%
Egenkapital  
  
8.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 505.000 269.000 269.000 261.000 243.000
Resultat: 73.000 43.000 41.000 50.000 19.000
Egenkapital: 227.000 210.000 178.000 147.000 111.000
Regnskap for  Martinussen Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 505.000 269.000 269.000 261.000 243.000
Driftskostnader -279.000 -148.000 -135.000 -101.000 -100.000
Driftsresultat 227.000 120.000 134.000 160.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -154.000 -77.000 -93.000 -110.000 -124.000
Finans -154.000 -77.000 -93.000 -110.000 -124.000
Resultat før skatt 73.000 43.000 41.000 50.000 19.000
Skattekostnad -7.000 -11.000 -10.000 -13.000 0
Årsresultat 66.000 33.000 31.000 36.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.641.000 2.494.000 2.521.000 2.567.000 2.611.000
Sum omløpsmidler 114.000 36.000 39.000 44.000 46.000
Sum eiendeler 6.755.000 2.530.000 2.560.000 2.611.000 2.657.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 100.000 68.000 37.000 1.000
Sum egenkapital 227.000 210.000 178.000 147.000 111.000
Sum langsiktig gjeld 6.488.000 2.295.000 2.370.000 2.452.000 2.542.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 25.000 12.000 12.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 6.755.000 2.530.000 2.560.000 2.611.000 2.657.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 505.000 269.000 269.000 261.000 243.000
Driftsinntekter 505.000 269.000 269.000 261.000 243.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -84.000 -52.000 -44.000 -44.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -96.000 -91.000 -57.000 -56.000
Driftskostnader -279.000 -148.000 -135.000 -101.000 -100.000
Driftsresultat 227.000 120.000 134.000 160.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -154.000 -77.000 -93.000 -110.000 -124.000
Finans -154.000 -77.000 -93.000 -110.000 -124.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 66.000 33.000 31.000 36.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 0 0 0 0
Fast eiendom 6.629.000 2.477.000 2.521.000 2.565.000 2.609.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.000 17.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 6.637.000 2.494.000 2.521.000 2.565.000 2.609.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 6.641.000 2.494.000 2.521.000 2.567.000 2.611.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 36.000 39.000 44.000 46.000
Sum omløpsmidler 114.000 36.000 39.000 44.000 46.000
Sum eiendeler 6.755.000 2.530.000 2.560.000 2.611.000 2.657.000
Sum opptjent egenkapital 117.000 100.000 68.000 37.000 1.000
Sum egenkapital 227.000 210.000 178.000 147.000 111.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.488.000 2.295.000 2.370.000 2.452.000 2.542.000
Leverandørgjeld 28.000 13.000 0 0 0
Betalbar skatt 11.000 12.000 11.000 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 1.000 1.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 40.000 25.000 12.000 12.000 4.000
Sum gjeld og egenkapital 6.755.000 2.530.000 2.560.000 2.611.000 2.657.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 11.000 27.000 32.000 42.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.4 3.3 3.7 11.5
Likviditetsgrad 2 2.9 1.4 3.3 3.7 11.6
Soliditet 3.4 8.3 7 5.6 4.2
Resultatgrad 4 44.6 49.8 61.3 59.3
Rentedekningsgrad 1.5 1.6 1.4 1.5 1.2
Gjeldsgrad 28.8 1 13.4 16.8 22.9
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.7 5.2 6.1 5.4
Signatur
04.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex