Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Marthe Skjæret Nilsen AS
Juridisk navn:  Marthe Skjæret Nilsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62582014
Tangenvegen 1078 Tangenvegen 1078 Fax:
2337 Tangen 2337 Tangen
Fylke: Kommune:
Innlandet Stange
Org.nr: 967762830
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/7/1993
Foretakstype: AS
Tidligere navn: birirent as
Regnskapsfører: R2 Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.07%
Resultat  
  
-41.33%
Egenkapital  
  
-67.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.375.000 4.565.000 5.519.000 4.188.000 2.485.000
Resultat: 673.000 1.147.000 1.457.000 969.000 437.000
Egenkapital: 229.000 711.000 440.000 348.000 1.149.000
Regnskap for  Marthe Skjæret Nilsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.375.000 4.565.000 5.519.000 4.188.000 2.485.000
Driftskostnader -2.698.000 -3.412.000 -4.054.000 -3.215.000 -2.030.000
Driftsresultat 677.000 1.153.000 1.465.000 973.000 456.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 28.000 15.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -9.000 -32.000 -33.000
Finans -4.000 -5.000 -8.000 -4.000 -18.000
Resultat før skatt 673.000 1.147.000 1.457.000 969.000 437.000
Skattekostnad -155.000 -276.000 -365.000 -270.000 -118.000
Årsresultat 517.000 871.000 1.092.000 699.000 319.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 163.000 169.000 187.000 84.000 152.000
Sum omløpsmidler 987.000 1.522.000 2.050.000 1.294.000 1.377.000
Sum eiendeler 1.150.000 1.691.000 2.237.000 1.378.000 1.529.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 611.000 340.000 248.000 1.049.000
Sum egenkapital 229.000 711.000 440.000 348.000 1.149.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 921.000 980.000 1.797.000 1.029.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 1.150.000 1.691.000 2.237.000 1.377.000 1.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.350.000 4.565.000 5.519.000 4.188.000 2.484.000
Andre inntekter 25.000 0 0 0 2.000
Driftsinntekter 3.375.000 4.565.000 5.519.000 4.188.000 2.485.000
Varekostnad -2.317.000 -2.690.000 -3.736.000 -2.891.000 -1.140.000
Lønninger -14.000 -23.000 -12.000 -6.000 -322.000
Avskrivning -14.000 -14.000 -11.000 -28.000 -133.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -353.000 -685.000 -295.000 -290.000 -435.000
Driftskostnader -2.698.000 -3.412.000 -4.054.000 -3.215.000 -2.030.000
Driftsresultat 677.000 1.153.000 1.465.000 973.000 456.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 28.000 15.000
Finanskostnader -6.000 -6.000 -9.000 -32.000 -33.000
Finans -4.000 -5.000 -8.000 -4.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -600.000 -1.000.000 -1.500.000 0
Årsresultat 517.000 871.000 1.092.000 699.000 319.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 10.000 14.000 19.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 46.000 59.000 20.000 48.000
Sum varige driftsmidler 32.000 46.000 59.000 20.000 48.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 114.000 114.000 44.000 84.000
Sum anleggsmidler 163.000 169.000 187.000 84.000 152.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 558.000 581.000 567.000 306.000 283.000
Andre fordringer 0 0 0 708.000 863.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 428.000 941.000 1.483.000 280.000 231.000
Sum omløpsmidler 987.000 1.522.000 2.050.000 1.294.000 1.377.000
Sum eiendeler 1.150.000 1.691.000 2.237.000 1.378.000 1.529.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 611.000 340.000 248.000 1.049.000
Sum egenkapital 229.000 711.000 440.000 348.000 1.149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 6.000 399.000 255.000 197.000
Betalbar skatt 162.000 272.000 360.000 269.000 155.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 102.000 38.000 5.000 2.000
Utbytte -1.000.000 -600.000 -1.000.000 -1.500.000 0
Annen kortsiktig gjeld 247.000 0 0 0 26.000
Sum kortsiktig gjeld 921.000 980.000 1.797.000 1.029.000 380.000
Sum gjeld og egenkapital 1.150.000 1.691.000 2.237.000 1.377.000 1.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000 542.000 253.000 265.000 997.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.6 1.1 1.3 3.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 1.1 1.3 3.7
Soliditet 19.9 4 19.7 25.3 75.1
Resultatgrad 20.1 25.3 26.5 23.2 18.4
Rentedekningsgrad 112.8 192.2 162.8 31.3 14.3
Gjeldsgrad 4 1.4 4.1 3.0 0.3
Total kapitalrentabilitet 5 68.2 65.5 72.7 30.8
Signatur
21.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
NILSEN MARTHE SKJÆRET
Prokurister
21.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA
NILSEN MARTHE SKJÆRET
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex