Markens Grøde
Juridisk navn:  Markens Grøde
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69223280
Postboks 99 Skoleveien 12 Fax: 69225551
1891 Rakkestad 1890 Rakkestad
Fylke: Kommune:
Viken Rakkestad
Org.nr: 982096790
Aksjekapital: 625.000 NOK
Etableringsdato: 4/17/2000
Foretakstype: STI
Revisor: Center Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3437.1%
Resultat  
  
194.66%
Egenkapital  
  
17.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.193.000 62.000 2.583.000 3.000 2.626.000
Resultat: 248.000 -262.000 400.000 -169.000 315.000
Egenkapital: 1.679.000 1.431.000 1.693.000 1.293.000 1.462.000
Regnskap for  Markens Grøde
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.193.000 62.000 2.583.000 3.000 2.626.000
Driftskostnader -1.952.000 -336.000 -2.193.000 -191.000 -2.330.000
Driftsresultat 242.000 -274.000 390.000 -187.000 296.000
Finansinntekter 7.000 11.000 10.000 18.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 11.000 10.000 18.000 19.000
Resultat før skatt 248.000 -262.000 400.000 -169.000 315.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 248.000 -262.000 400.000 -169.000 315.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 33.000 50.000 67.000 83.000
Sum omløpsmidler 1.664.000 1.455.000 1.886.000 1.262.000 1.528.000
Sum eiendeler 1.681.000 1.488.000 1.936.000 1.329.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 806.000 1.068.000 669.000 838.000
Sum egenkapital 1.679.000 1.431.000 1.693.000 1.293.000 1.462.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 58.000 243.000 35.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 1.681.000 1.489.000 1.936.000 1.329.000 1.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.177.000 62.000 2.378.000 3.000 2.238.000
Andre inntekter 16.000 0 205.000 0 388.000
Driftsinntekter 2.193.000 62.000 2.583.000 3.000 2.626.000
Varekostnad -456.000 -1.000 -518.000 -4.000 -731.000
Lønninger -130.000 -117.000 -121.000 -41.000 -115.000
Avskrivning -17.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.349.000 -218.000 -1.554.000 -146.000 -1.484.000
Driftskostnader -1.952.000 -336.000 -2.193.000 -191.000 -2.330.000
Driftsresultat 242.000 -274.000 390.000 -187.000 296.000
Finansinntekter 7.000 11.000 10.000 18.000 19.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 7.000 11.000 10.000 18.000 19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 248.000 -262.000 400.000 -169.000 315.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 17.000 33.000 50.000 67.000 83.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 17.000 33.000 50.000 67.000 83.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 33.000 50.000 67.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 0 3.000 0 288.000
Andre fordringer 0 0 0 20.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.662.000 1.455.000 1.883.000 1.241.000 1.228.000
Sum omløpsmidler 1.664.000 1.455.000 1.886.000 1.262.000 1.528.000
Sum eiendeler 1.681.000 1.488.000 1.936.000 1.329.000 1.611.000
Sum opptjent egenkapital 1.054.000 806.000 1.068.000 669.000 838.000
Sum egenkapital 1.679.000 1.431.000 1.693.000 1.293.000 1.462.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 57.000 77.000 30.000 34.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 1.000 166.000 0 114.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 58.000 243.000 35.000 149.000
Sum gjeld og egenkapital 1.681.000 1.489.000 1.936.000 1.329.000 1.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.662.000 1.397.000 1.643.000 1.227.000 1.379.000
Likviditetsgrad 1 8 25.1 7.8 36.1 10.3
Likviditetsgrad 2 8 25.1 7.8 36.1 10.3
Soliditet 99.9 96.1 87.4 97.4 90.8
Resultatgrad 1 -441.9 15.1 -6233.3 11.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.8 -17.7 20.7 -12.7 19.6
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex