Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Markens Gate 4 B AS
Juridisk navn:  Markens Gate 4 B AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38104447
C/O Anne Karen Sædberg Klynga 14 Markens Gate 4B Fax:
4630 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 994279246
Aksjekapital: 100.200 NOK
Etableringsdato: 6/16/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Value Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.65%
Resultat  
  
52.45%
Egenkapital  
  
25.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 607.000 611.000 679.000 479.000 467.000
Resultat: 497.000 326.000 -248.000 250.000 318.000
Egenkapital: 1.911.000 1.525.000 1.273.000 1.458.000 1.268.000
Regnskap for  Markens Gate 4 B AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 607.000 611.000 679.000 479.000 467.000
Driftskostnader -93.000 -267.000 -917.000 -216.000 -125.000
Driftsresultat 514.000 344.000 -239.000 263.000 342.000
Finansinntekter 11.000 6.000 6.000 8.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -24.000 -15.000 -21.000 -28.000
Finans -17.000 -18.000 -9.000 -13.000 -24.000
Resultat før skatt 497.000 326.000 -248.000 250.000 318.000
Skattekostnad -111.000 -75.000 63.000 -60.000 -86.000
Årsresultat 386.000 252.000 -185.000 190.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.933.000 3.020.000 3.115.000 2.727.000 2.778.000
Sum omløpsmidler 1.527.000 914.000 579.000 730.000 411.000
Sum eiendeler 4.460.000 3.934.000 3.694.000 3.457.000 3.189.000
Sum opptjent egenkapital 1.811.000 1.425.000 1.173.000 1.358.000 1.168.000
Sum egenkapital 1.911.000 1.525.000 1.273.000 1.458.000 1.268.000
Sum langsiktig gjeld 2.273.000 2.351.000 2.047.000 1.794.000 1.781.000
Sum kortsiktig gjeld 275.000 58.000 374.000 205.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 4.459.000 3.934.000 3.694.000 3.457.000 3.188.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 607.000 611.000 679.000 479.000 467.000
Driftsinntekter 607.000 611.000 679.000 479.000 467.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -87.000 -95.000 -59.000 -51.000 -51.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -172.000 -858.000 -165.000 -74.000
Driftskostnader -93.000 -267.000 -917.000 -216.000 -125.000
Driftsresultat 514.000 344.000 -239.000 263.000 342.000
Finansinntekter 11.000 6.000 6.000 8.000 4.000
Finanskostnader -28.000 -24.000 -15.000 -21.000 -28.000
Finans -17.000 -18.000 -9.000 -13.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 386.000 252.000 -185.000 190.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.933.000 3.020.000 3.115.000 2.727.000 2.778.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.933.000 3.020.000 3.115.000 2.727.000 2.778.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.933.000 3.020.000 3.115.000 2.727.000 2.778.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 34.000 249.000 0 0
Andre fordringer 2.000 70.000 0 4.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.445.000 810.000 329.000 726.000 407.000
Sum omløpsmidler 1.527.000 914.000 579.000 730.000 411.000
Sum eiendeler 4.460.000 3.934.000 3.694.000 3.457.000 3.189.000
Sum opptjent egenkapital 1.811.000 1.425.000 1.173.000 1.358.000 1.168.000
Sum egenkapital 1.911.000 1.525.000 1.273.000 1.458.000 1.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 87.000 28.000 91.000 90.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.273.000 2.351.000 2.047.000 1.794.000 1.781.000
Leverandørgjeld 23.000 34.000 0 125.000 0
Betalbar skatt 117.000 15.000 0 60.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 136.000 0 31.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 9.000 343.000 20.000 63.000
Sum kortsiktig gjeld 275.000 58.000 374.000 205.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 4.459.000 3.934.000 3.694.000 3.457.000 3.188.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.252.000 856.000 205.000 525.000 272.000
Likviditetsgrad 1 5.6 15.8 1.5 3.6 3.0
Likviditetsgrad 2 5.6 15.8 1.5 3.6 3.0
Soliditet 42.9 38.8 34.5 42.2 39.8
Resultatgrad 84.7 56.3 -35.2 54.9 73.2
Rentedekningsgrad 18.4 14.3 -15.9 12.9 12.4
Gjeldsgrad 1.3 1.6 1.9 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet 11.8 8.9 -6.3 7.8 10.9
Signatur
12.11.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex