Markengruppen Eiendom As
Juridisk navn:  Markengruppen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marken 7 Marken 7 Fax:
5017 Bergen 5017 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998912466
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/12/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Egenkapital: 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Regnskap for  Markengruppen Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -8.000 -7.000 -6.000 -5.000
Sum egenkapital 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Driftsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Sum omløpsmidler 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Sum eiendeler 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -8.000 -7.000 -6.000 -5.000
Sum egenkapital 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.000 11.000 12.000 13.000 14.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -9.1 -9.1 -8.3 -7.7 -14.3
Signatur
04.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex