Marken AS
Juridisk navn:  Marken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41422324
Skilleveien 7 Skilleveien 7 Fax:
8445 Melbu 8445 Melbu
Fylke: Kommune:
Nordland Hadsel
Org.nr: 979418531
Aksjekapital: 1.658.800 NOK
Etableringsdato: 11/8/1997
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
116.95%
Egenkapital  
  
23.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 129.000 -761.000 -94.000 -334.000 143.000
Egenkapital: -412.000 -541.000 220.000 314.000 648.000
Regnskap for  Marken AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -11.000 -10.000 -9.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -9.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 167.000 158.000 -51.000 -267.000 200.000
Finanskostnader -28.000 -910.000 -33.000 -58.000 -48.000
Finans 139.000 -752.000 -84.000 -325.000 152.000
Resultat før skatt 129.000 -761.000 -94.000 -334.000 143.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -761.000 -94.000 -334.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 584.000 1.066.000 1.484.000 1.372.000 1.098.000
Sum eiendeler 584.000 1.066.000 1.484.000 1.372.000 1.098.000
Sum opptjent egenkapital -2.071.000 -2.200.000 -1.438.000 -1.345.000 -1.011.000
Sum egenkapital -412.000 -541.000 220.000 314.000 648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 997.000 1.607.000 1.264.000 1.058.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 585.000 1.066.000 1.485.000 1.372.000 1.098.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -10.000 -9.000 -8.000 -9.000
Driftskostnader -11.000 -10.000 -9.000 -8.000 -9.000
Driftsresultat -11.000 -10.000 -9.000 -8.000 -9.000
Finansinntekter 167.000 158.000 -51.000 -267.000 200.000
Finanskostnader -28.000 -910.000 -33.000 -58.000 -48.000
Finans 139.000 -752.000 -84.000 -325.000 152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 -761.000 -94.000 -334.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 544.000 1.056.000 1.471.000 1.365.000 1.097.000
Kasse, bank 41.000 10.000 13.000 7.000 1.000
Sum omløpsmidler 584.000 1.066.000 1.484.000 1.372.000 1.098.000
Sum eiendeler 584.000 1.066.000 1.484.000 1.372.000 1.098.000
Sum opptjent egenkapital -2.071.000 -2.200.000 -1.438.000 -1.345.000 -1.011.000
Sum egenkapital -412.000 -541.000 220.000 314.000 648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 285.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 711.000 1.607.000 1.264.000 1.058.000 450.000
Sum kortsiktig gjeld 997.000 1.607.000 1.264.000 1.058.000 450.000
Sum gjeld og egenkapital 585.000 1.066.000 1.485.000 1.372.000 1.098.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -413.000 -541.000 220.000 314.000 648.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 1.2 1.3 2.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 1.2 1.3 2.5
Soliditet -70.4 -50.8 14.8 22.9 59.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 -0.3 -4.7 4.0
Gjeldsgrad -2.4 5.7 3.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 26.7 13.9 -20.0 17.4
Signatur
22.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex