Marken 37 As
Juridisk navn:  Marken 37 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 52 Økern Biskop Gunnerus' Gate 14 Fax:
0508 Oslo 185 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918293442
Aksjekapital: 135.276 NOK
Etableringsdato: 10/20/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-91.7%
Resultat  
  
-244.53%
Egenkapital  
  
-11.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 208.000 2.506.000
Resultat: -1.704.000 1.179.000
Egenkapital: 10.327.000 11.625.000
Regnskap for  Marken 37 As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 208.000 2.506.000
Driftskostnader -1.625.000 -1.037.000
Driftsresultat -1.417.000 1.470.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -287.000 -291.000
Finans -287.000 -291.000
Resultat før skatt -1.704.000 1.179.000
Skattekostnad 406.000 -225.000
Årsresultat -1.298.000 954.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.154.000 21.572.000
Sum omløpsmidler 39.000 81.000
Sum eiendeler 22.193.000 21.653.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 2.253.000
Sum egenkapital 10.327.000 11.625.000
Sum langsiktig gjeld 11.781.000 9.142.000
Sum kortsiktig gjeld 85.000 886.000
Sum gjeld og egenkapital 22.193.000 21.653.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 208.000 2.506.000
Driftsinntekter 208.000 2.506.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -406.000 -406.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.219.000 -631.000
Driftskostnader -1.625.000 -1.037.000
Driftsresultat -1.417.000 1.470.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -287.000 -291.000
Finans -287.000 -291.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -1.298.000 954.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 21.165.000 21.572.000
Maskiner anlegg 989.000 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 22.154.000 21.572.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 22.154.000 21.572.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 39.000 81.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 39.000 81.000
Sum eiendeler 22.193.000 21.653.000
Sum opptjent egenkapital 955.000 2.253.000
Sum egenkapital 10.327.000 11.625.000
Sum avsetninger til forpliktelser 304.000 710.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 834.000
Sum langsiktig gjeld 11.781.000 9.142.000
Leverandørgjeld 85.000 51.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85.000 886.000
Sum gjeld og egenkapital 22.193.000 21.653.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000 -805.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.1
Soliditet 46.5 53.7
Resultatgrad -681.3 58.7
Rentedekningsgrad -4.9 5.1
Gjeldsgrad 1.1 0.9
Total kapitalrentabilitet -6.4 6.8
Signatur
02.01.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex