Marken 19 As
Juridisk navn:  Marken 19 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 433, Marken Sydnesplassen 1 Fax:
5832 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 911739380
Aksjekapital: 3.540.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.18%
Resultat  
  
165.24%
Egenkapital  
  
118.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.279.000 2.283.000 0 0 0
Resultat: 992.000 374.000 -296.000 -300.000 -459.000
Egenkapital: 3.540.000 1.620.000 2.890.000 3.186.000 3.486.000
Regnskap for  Marken 19 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.279.000 2.283.000 0 0 0
Driftskostnader -831.000 -1.444.000 -25.000 -16.000 -220.000
Driftsresultat 1.448.000 839.000 -25.000 -16.000 -220.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 10.000
Finanskostnader -457.000 -468.000 -272.000 -284.000 -248.000
Finans -456.000 -465.000 -272.000 -284.000 -238.000
Resultat før skatt 992.000 374.000 -296.000 -300.000 -459.000
Skattekostnad -92.000 -487.000 0 0 120.000
Årsresultat 900.000 -113.000 -296.000 -300.000 -339.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.695.000 20.114.000 12.483.000 12.483.000 12.483.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 909.000 230.000 228.000 542.000
Sum eiendeler 22.769.000 21.023.000 12.713.000 12.711.000 13.025.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.235.000 -965.000 -669.000 -369.000
Sum egenkapital 3.540.000 1.620.000 2.890.000 3.186.000 3.486.000
Sum langsiktig gjeld 18.707.000 3.060.000 8.625.000 0 9.000.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 16.342.000 1.198.000 9.525.000 539.000
Sum gjeld og egenkapital 22.768.000 21.022.000 12.713.000 12.711.000 13.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.279.000 2.283.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.279.000 2.283.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -87.000
Avskrivning -645.000 -1.166.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -186.000 -278.000 -25.000 -16.000 -133.000
Driftskostnader -831.000 -1.444.000 -25.000 -16.000 -220.000
Driftsresultat 1.448.000 839.000 -25.000 -16.000 -220.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 10.000
Finanskostnader -457.000 -468.000 -272.000 -284.000 -248.000
Finans -456.000 -465.000 -272.000 -284.000 -238.000
Konsernbidrag -303.000 0 0 0 324.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 900.000 -113.000 -296.000 -300.000 -339.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 19.379.000 19.986.000 0 0 0
Maskiner anlegg -37.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 127.000 127.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 19.468.000 20.114.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 226.000 0 12.483.000 12.483.000 12.483.000
Sum anleggsmidler 19.695.000 20.114.000 12.483.000 12.483.000 12.483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 150.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 318.000 1.000 1.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.745.000 440.000 3.000 2.000 98.000
Sum omløpsmidler 3.074.000 909.000 230.000 228.000 542.000
Sum eiendeler 22.769.000 21.023.000 12.713.000 12.711.000 13.025.000
Sum opptjent egenkapital 0 -2.235.000 -965.000 -669.000 -369.000
Sum egenkapital 3.540.000 1.620.000 2.890.000 3.186.000 3.486.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.049.000 3.060.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 393.000 16.192.000 1.172.000 657.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 18.707.000 3.060.000 8.625.000 0 9.000.000
Leverandørgjeld 0 17.000 6.000 0 0
Betalbar skatt 13.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 107.000 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 26.000 20.000 8.869.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 521.000 16.342.000 1.198.000 9.525.000 539.000
Sum gjeld og egenkapital 22.768.000 21.022.000 12.713.000 12.711.000 13.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.553.000 -15.433.000 -968.000 -9.297.000 3.000
Likviditetsgrad 1 5.9 0.1 0.2 0.0 1.0
Likviditetsgrad 2 5.9 0.1 0.2 0.1 1.1
Soliditet 15.5 7.7 22.7 25.1 26.8
Resultatgrad 63.5 36.7
Rentedekningsgrad 3.2 1.8 -0.1 -0.1 -0.8
Gjeldsgrad 5.4 1 3.4 3.0 2.7
Total kapitalrentabilitet 6.4 4 -0.2 -0.1 -1.6
Signatur
02.03.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex