Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Markedsforbundet
Juridisk navn:  Markedsforbundet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93881186
Mesh Tordenskiolds Gate 3 Mesh Tordenskiolds Gate 3 Fax: 33371025
0160 Oslo 160 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 976629280
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/11/1923
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Digitall As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 236.000
Resultat: 67.000
Egenkapital: 192.000
Regnskap for  Markedsforbundet
Resultat 2018
Driftsinntekter 236.000
Driftskostnader -169.000
Driftsresultat 67.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 67.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000
Sum omløpsmidler 713.000
Sum eiendeler 733.000
Sum opptjent egenkapital 192.000
Sum egenkapital 192.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 541.000
Sum gjeld og egenkapital 733.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 236.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -169.000
Driftskostnader -169.000
Driftsresultat 67.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 20.000
Sum varige driftsmidler 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 20.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 305.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 408.000
Sum omløpsmidler 713.000
Sum eiendeler 733.000
Sum opptjent egenkapital 192.000
Sum egenkapital 192.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 497.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 541.000
Sum gjeld og egenkapital 733.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 26.2
Resultatgrad 28.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.8
Total kapitalrentabilitet 9.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex